Kategoria: Komunikaty 2006

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 3-4 marca 2006 roku Komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzamin praktyczno-teoretyczny dotyczący uprawnień do trenowania koni galopem. Do egzaminu przystąpiło 18 osób, z których zaliczyło 7:

1. Anna CHRZANOWSKA, 2. Marcin DUPLICKI, 3. Aleksandra GAJOS,
4. Sergiy IVASHCHENKO, 5. Agnieszka KLUS, 6. Grzegorz KOWALSKI,
7. Monika ROGOWSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice AGNIESZKA BIENERT w dniu 11 marca 2006 roku zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego u wagi.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 7 kwietnia 2006 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni:
1. Natalia HENDZEL, 2. Iwona HERCER, 3. Marcin RZEPKIEWICZ, 4. Karolina SAJAN,
5. Olga STADNIK, 6. Roman ŚWIERC.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny