Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 11-16 kwietnia 2010 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu 16 kwietnia 2010 roku.
Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
1. STANISŁAW JAMRÓZ,
2. BARTŁOMIEJ ŻAKOWSKI,
3. ANDRZEJ ŚNIATAŁA i
4. JAROSŁAW WRONA,
natomiast uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskały:
1. PAULA ŻAKOWSKA, 2. MONIKA OSTROWSKA, 3. WANDA GÓRNIAK (MAŁYSZKO).

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak