Kategoria: Komunikaty 2010

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 11-16 kwietnia 2010 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu 16 kwietnia 2010 roku.
Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
1. STANISŁAW JAMRÓZ,
2. BARTŁOMIEJ ŻAKOWSKI,
3. ANDRZEJ ŚNIATAŁA i
4. JAROSŁAW WRONA,
natomiast uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskały:
1. PAULA ŻAKOWSKA, 2. MONIKA OSTROWSKA, 3. WANDA GÓRNIAK (MAŁYSZKO).

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po ukończeniu 16 lat uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
ANNA MARSZAŁEK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał PIOTR LENARTOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 27-28 listopada 2010 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
1. Włodzimierz Broniszewski – sędzia starter,
2. Katarzyna Kozłowska – sędzia u wagi, sędzia obserwator i sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
3. Bolesław Mazurek – sędzia obserwator,
4. Marcin Tarnowski – sędzia u zegara, a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
5. Katarzyna Kozłowska – sędzia obserwator i sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
6. Bolesław Mazurek – sędzia obserwator.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 23 kwietnia 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała JOANNA SZYMKO.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak