Kategoria: Komunikaty 2010

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał PIOTR LENARTOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 27-28 listopada 2010 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
1. Włodzimierz Broniszewski – sędzia starter,
2. Katarzyna Kozłowska – sędzia u wagi, sędzia obserwator i sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
3. Bolesław Mazurek – sędzia obserwator,
4. Marcin Tarnowski – sędzia u zegara, a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
5. Katarzyna Kozłowska – sędzia obserwator i sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
6. Bolesław Mazurek – sędzia obserwator.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 23 kwietnia 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała JOANNA SZYMKO.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 kwietnia 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał
OSKAR EKLÖF.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 maja 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał
ARIEL DYSZKIELEWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 maja 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
IDA DANILUK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 18 czerwca 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
ANNA ROŚ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 13-14, 20-21 i 27-28 marca oraz 10-11 kwietnia bieżącego roku w godzinach 9.00 – 16.00, a egzamin wstępny w dniu 13 marca bieżącego roku o godzinie 9.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 czerwca 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał
ROSTISLAV BENS.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych kłusaków oraz szkolenie dla powożących odbędzie się w dniach 11-16 kwietnia bieżącego roku w siedzibie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych . Partynice. Rozpoczęcie 11 kwietnia o godzinie 8.00. Egzaminy odbędą się 16 kwietnia od godziny 8.30. Odpłatność za szkolenie wynosi 500 złotych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak