Kategoria: Komunikaty 2010

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 18 czerwca 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
ANNA ROŚ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 13-14, 20-21 i 27-28 marca oraz 10-11 kwietnia bieżącego roku w godzinach 9.00 – 16.00, a egzamin wstępny w dniu 13 marca bieżącego roku o godzinie 9.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 czerwca 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał
ROSTISLAV BENS.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych kłusaków oraz szkolenie dla powożących odbędzie się w dniach 11-16 kwietnia bieżącego roku w siedzibie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych . Partynice. Rozpoczęcie 11 kwietnia o godzinie 8.00. Egzaminy odbędą się 16 kwietnia od godziny 8.30. Odpłatność za szkolenie wynosi 500 złotych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 27 sierpnia 2010 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
PAIVI MAARIT LAINE.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak