Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 7 kwietnia 2006 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia koni:
1. Tomasz BŁACHUT, 2. Katarzyna GŁODOWSKA, 3. Iwona JASIULEK, 4. Ireneusz KOZŁOWSKI, 5. Henadz MIKSZA, 6. Radosław NOWAK, 7. Józef POLNIK.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny