Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 29 marca 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do:
a. trenowania kłusaków: 1. Sylwester Bagiński
b. powożenia kłusaków: 1. Filip Bagiński, 2. Sylwester
Bagiński, 3. Alicja Bąkowska, 4. Iwona Bohdanowicz, 5. Ida Bohdanowicz

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny