Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 11-16 kwietnia 2010 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu
16 kwietnia 2010 roku. Po ukończeniu 18 lat uprawnienia do powożenia koni uzyskała
AGNIESZKA KUPCZAK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak