Kategoria: Komunikaty 2011

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 października 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał

KAMIL GRZYBOWSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że szkolenie dla kandydatów na jeźdźców wyścigowych odbędzie się w dniach 28 marca – 9 kwietnia bieżącego roku na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 października 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał

BARTŁOMIEJ TARACHA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na powożących oraz trenerów kłusaków zakończą egzaminy, które odbędą się 15 kwietnia 2011 r.

1. Egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia do powożenia – g. 900-1100

2. Egzamin dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na powożenie – g. 1200-1400

3. Egzamin dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na trenowanie kłusaków – g. 1500-1700

Miejsce egzaminu: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych- Partynice , 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 2, pawilon herbaciany „Okrąglak”

Odpłatność za egzamin wynosi 50 zł za każdy egzamin. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu, nie wnoszą osobnej opłaty egzaminacyjnej.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 listopada 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

LIUBOV GRIGOREVA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak