Kategoria: Komunikaty 2011

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na powożących oraz trenerów kłusaków odbędzie się w dniach 9-15 kwietnia bieżącego roku na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 9 września 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskał

ŁUKASZ KURYŚ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 11-16 kwietnia 2010 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu
16 kwietnia 2010 roku. Po ukończeniu 18 lat uprawnienia do powożenia koni uzyskała
AGNIESZKA KUPCZAK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 października 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał

KAMIL GRZYBOWSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że szkolenie dla kandydatów na jeźdźców wyścigowych odbędzie się w dniach 28 marca – 9 kwietnia bieżącego roku na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 października 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał

BARTŁOMIEJ TARACHA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na powożących oraz trenerów kłusaków zakończą egzaminy, które odbędą się 15 kwietnia 2011 r.

1. Egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia do powożenia – g. 900-1100

2. Egzamin dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na powożenie – g. 1200-1400

3. Egzamin dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na trenowanie kłusaków – g. 1500-1700

Miejsce egzaminu: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych- Partynice , 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 2, pawilon herbaciany „Okrąglak”

Odpłatność za egzamin wynosi 50 zł za każdy egzamin. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu, nie wnoszą osobnej opłaty egzaminacyjnej.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 listopada 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

LIUBOV GRIGOREVA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 26 i 27 marca 2011 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali:

Marek BREZINA i Dominika KLECZYŃSKA

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 18

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że egzaminy dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem), którzy zaliczyli specjalistyczne szkolenie organizowane przez PKWK w latach poprzednich odbędą się w dniach: 19 grudnia (poniedziałek) od godziny 16.00
(część teoretyczna) w siedzibie PKWK i 20 grudnia (wtorek) od godziny 12.00
(część praktyczna) na terenie toru Służewiec.

Jednocześnie Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w roku 2012 szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) nie będzie organizowane.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak