Kategoria: Komunikaty 2011

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 marca 2011 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych. Egzamin zdała ubiegająca się o zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową

Magdalena JANISZEWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 19

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 grudnia 2011 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
1. Józef Kempa . członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Monika Metza . Jodłowska – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Anna Przydatek . u celownika
4. Paweł Talarek – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
5. Marcin Tarnowski . u celownika
6. Michał Wojnarowski – członek komisji technicznej i odwoławczej

a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
1. Józef Kempa . członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Monika Metza . Jodłowska – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Paweł Talarek – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
4. Michał Wojnarowski – członek komisji technicznej i odwoławczej

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskali:

Aleksandra CHMIELNICKA, Aleksandra JANIK, Małgorzata KALICZAK,Andrzej OLEKSIK, Paweł PAŁCZYŃSKI, Joanna POPŁAWSKA, Marek SPŁAWSKI, Joanna SZCZĘSNA i Agnieszka SZMIT.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 20

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 19 i 20 grudnia 2011 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali: Bartosz GŁOWACKI, Monika KRZYŚKÓW, Kazimierz ROGOWSKI
i Patryk WRÓBLEWSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 9-15 kwietnia 2011 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu
15 kwietnia 2011 roku. Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
Natalia MALAKHOVA i Andrzej SEREMENT,

a uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskali:
Dorota BIŃKOWSKA, Anna FRONTCZAK-SALIVONCHYK i Andrzej SEREMENT.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po ukończeniu 16 lat uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Szczepan MAZUR.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 stycznia 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
MAGDALENA WYRZYK

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 maja 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskali:

Agnieszka GRZEGOREK, Iwona RADZIEJOWSKA i Michał SOPAŃSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 6, 12-13, 19-20, 26-27 lutego oraz 5-6 i 12-13 marca w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin wstępny w dniu 5 lutego bieżącego roku o godzinie 11.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 września 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

ANNA REZNIKOWA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak