Kategoria: Komunikaty 2011

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 26 i 27 marca 2011 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali:

Marek BREZINA i Dominika KLECZYŃSKA

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 18

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że egzaminy dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem), którzy zaliczyli specjalistyczne szkolenie organizowane przez PKWK w latach poprzednich odbędą się w dniach: 19 grudnia (poniedziałek) od godziny 16.00
(część teoretyczna) w siedzibie PKWK i 20 grudnia (wtorek) od godziny 12.00
(część praktyczna) na terenie toru Służewiec.

Jednocześnie Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w roku 2012 szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) nie będzie organizowane.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 marca 2011 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych. Egzamin zdała ubiegająca się o zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową

Magdalena JANISZEWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 19

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 grudnia 2011 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
1. Józef Kempa . członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Monika Metza . Jodłowska – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Anna Przydatek . u celownika
4. Paweł Talarek – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
5. Marcin Tarnowski . u celownika
6. Michał Wojnarowski – członek komisji technicznej i odwoławczej

a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
1. Józef Kempa . członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Monika Metza . Jodłowska – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Paweł Talarek – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
4. Michał Wojnarowski – członek komisji technicznej i odwoławczej

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskali:

Aleksandra CHMIELNICKA, Aleksandra JANIK, Małgorzata KALICZAK,Andrzej OLEKSIK, Paweł PAŁCZYŃSKI, Joanna POPŁAWSKA, Marek SPŁAWSKI, Joanna SZCZĘSNA i Agnieszka SZMIT.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak