Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 2 kwietnia 2007 roku PATRYK WRÓBLEWSKI zdał egzamin z e znajomości przepisów o wyścigach konnych z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do ubiegania się o zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak