Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 7 kwietnia 2006 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni:
1. Natalia HENDZEL, 2. Iwona HERCER, 3. Marcin RZEPKIEWICZ, 4. Karolina SAJAN,
5. Olga STADNIK, 6. Roman ŚWIERC.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny