Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 29 marca 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w
sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do:

a. pełnienia funkcji sędziego wyścigowego:
1. Bożena Karkus

b. dosiadania koni:
1. Judyta Wdowikowska, Sabina Kaszczyszyn, Paulina Tanaś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny