Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 10 oraz 16 i 30 marca 2007 roku Komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzamin y teoretyczny i praktyczny, dotycząc e uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem. Do egzaminu przystąpiło 10 osób, z których zaliczył y 3. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskały : Justyna DOMAŃSKA , Małgorzata MAROSZEK, Zofia STACHOWSKA-GIERCZYŃSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak