Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice AGNIESZKA BIENERT w dniu 11 marca 2006 roku zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego u wagi.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Jerzy Budny