Komunikat nr 3

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z
późn. zm.) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią
wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz
pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, wskazuje zakłady opieki zdrowotnej
(inne, niż Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, ul. Wawelska 5,
tel. (022) 825-59-68 uprawnione do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w gonitwach:

1. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
Białystok, ul. Pogodna 4
tel. (085) 742-22-24

2. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
tel. (052) 322-94-16

3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Częstochowa, ul. Akademicka 3
tel. (034) 361-41-96

4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Gdańsk, ul. Lęborska 23A
tel. (058) 557-02-12

5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej
Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
tel. (081) 532-72-83

6. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
tel. (071) 328-28-92

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny