Komunikat nr 20

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 19 i 20 grudnia 2011 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali: Bartosz GŁOWACKI, Monika KRZYŚKÓW, Kazimierz ROGOWSKI
i Patryk WRÓBLEWSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak