Komunikat nr 2

Zgodnie §26 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uprzejmie informuję, że jeźdźcy, którzy ubiegają się o uzyskanie licencji, winni zgłosić się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie lub w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo – Lekarskich przy ul. Sienkiewicza 108/110 we Wrocławiu, w celu poddania się badaniom lekarskim, niezbędnym do uzyskania zaświadczenia (książeczka zdrowia sportowca) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach.

Prezes PKWK
Jerzy Budny