Komunikat nr 19

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 grudnia 2011 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
1. Józef Kempa . członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Monika Metza . Jodłowska – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Anna Przydatek . u celownika
4. Paweł Talarek – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
5. Marcin Tarnowski . u celownika
6. Michał Wojnarowski – członek komisji technicznej i odwoławczej

a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
1. Józef Kempa . członek komisji technicznej i odwoławczej
2. Monika Metza . Jodłowska – członek komisji technicznej i odwoławczej
3. Paweł Talarek – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
4. Michał Wojnarowski – członek komisji technicznej i odwoławczej

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak