Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 27-28 listopada 2010 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
1. Włodzimierz Broniszewski – sędzia starter,
2. Katarzyna Kozłowska – sędzia u wagi, sędzia obserwator i sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
3. Bolesław Mazurek – sędzia obserwator,
4. Marcin Tarnowski – sędzia u zegara, a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zdali:
5. Katarzyna Kozłowska – sędzia obserwator i sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
6. Bolesław Mazurek – sędzia obserwator.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak