Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 października 2007 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice zostało zakończone szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do powożenia końmi. Zgodnie z .Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), egzamin praktyczny i teoretyczny zdały i uzyskały uprawnienia do powożenia końmi następujące osoby:
1.Krzysztof BELIŃSKI, 2. Mikołaj Józef CHEŁKOWSKI, 3.Hanna CHEŁMOŃSKA,
4.Jan KMIECIK, 5.Agnieszka PILECKA, 6.Elwira PORĘBNA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak