Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 26-27 lipca 2007 roku odbyło się na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partnice specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych. W dniu 9 sierpnia 2007 roku egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zaliczyły następujące osoby:

1. Dorota CYWIŃSKA – sędzia u celownika
2. Maciej DOBROWOLSKI – sędzia u celownika

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak