Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 września 2013 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskali: ZUZANNA GRACZYK, STANISŁAW MUSZYŃSKI, MARZENA OSTRYCHARZ i DAMIAN RąCZY, a uprawnienia do dosiadania koni uzyskali: ALEKSANDRA KALETA, SANDRA DOROSZ, AGNIESZKA TOKAREK i KLARA WALKOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak