Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 9-15 kwietnia 2011 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu
15 kwietnia 2011 roku. Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
Natalia MALAKHOVA i Andrzej SEREMENT,

a uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskali:
Dorota BIŃKOWSKA, Anna FRONTCZAK-SALIVONCHYK i Andrzej SEREMENT.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak