Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Krzysztof Bieńkowski, 2. Beata Czajkowska, 3. Katarzyna Kosikowska, 4. Zuzanna Król, 5. Natalia Mieleszkiewicz, 6. Dominik Pastuszka, 7. Tomasz Pastuszka, 8. Anna Struś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny