Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 stycznia 2011 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
MAGDALENA WYRZYK

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak