Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego
wyścigowego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej,
przed komisją powołaną przez Prezesa PKWK, odbędzie się dnia 6 kwietnia 2005 r. (środa) o godz. 1500, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie.

Prezes PKWK
Jerzy Budny