INFORMACJA PKWK O SPECJALISTYCZNYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

1.

 • przepisy wyścigowe
 • zagadnienia dopingu koni i jeźdźców
 • szkolenie młodych jeźdźców
 • wymogi dotyczące startu koni za granicą
 • przepisy BHP

czas szkolenia: 3,5 godz.

2.

 • teoria treningu wyścigowego
 • fizjologia konia
 • zasady żywienia koni
 • rasy koni

czas szkolenia: 2 godz.

3.

 • anatomia i zoohigiena konia
 • podstawowe schorzenia koni
 • profilaktyka koni

czas szkolenia: 2 godz.

4.

 • trening wyścigowy w zakresie gonitw płotowych i przeszkodowych

czas szkolenia: 1 godz.

5.

 • praktyczne zagadnienia z zakresy treningu konia wyścigowego
 • przygotowanie koni do gonitw, w zależności od ich rozwoju i predyspozycji
 • praktyczne żywienie koni
 • relacja koń – jeździec
 • menażowanie koni

czas szkolenia: 3 godz.

6.

 • światowe wyścigi i tory
 • szczegółowy plan gonitw
 • systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw
 • zapisywanie koni do gonitw
 • wagi noszone przez konie w gonitwach

czas szkolenia: 3 godz.

Prezes PKWK
Jerzy Budny