Informacja

Wydział Handlowy Ambasady Republiki Węgierskiej uprzejmie informuje, iż Państwowa Agencja Prywatyzacji APV Zrt. oraz Ministerstwo Finansów Republiki Węgierskiej ogłosiły przetarg na zakup pakietu będącego w posiadaniu Skarbu Państwa udziałów kapitałowych firmy „Narodowe Wyścigi Konne Sp. z o.o.” oraz na udzielenie koncesji na organizowanie wyścigów konnych na Węgrzech.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów znajdują się na stronie internetowej www.apvzrt.hu (również w języku angielskim, niemieckim i francuskim) oraz na stronie www.pm.gov.hu