Kategoria: Informacje PKWK 2007

Informacja

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie przypominamy, że z dniem 10 grudnia 2007 mija termin składania wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z tytułu dofinansowania kosztów utrzymania ogierów.
(więcej)

Informacja

Wydział Handlowy Ambasady Republiki Węgierskiej uprzejmie informuje, iż Państwowa Agencja Prywatyzacji APV Zrt. oraz Ministerstwo Finansów Republiki Węgierskiej ogłosiły przetarg na zakup pakietu będącego w posiadaniu Skarbu Państwa udziałów kapitałowych firmy „Narodowe Wyścigi Konne Sp. z o.o.” oraz na udzielenie koncesji na organizowanie wyścigów konnych na Węgrzech.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów znajdują się na stronie internetowej www.apvzrt.hu (również w języku angielskim, niemieckim i francuskim) oraz na stronie www.pm.gov.hu

Sopot – sierpień 2007

Sopot – sierpień 2007
Mityngi wyścigowe w Sopocie planowane na 25-26 sierpnia 2007
(dzień 3 i dzień 4) zostały odwołane.

 

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że dysponentem puli kwinty z 2005 r. był likwidator masy upadłości spółki „Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o. Organizator wyścigów konnych w 2006 r. – spółka Stado Ogierów w Łącku nie jest dysponentem tej kwoty.