Czempionat młodych jeźdźców

czempiotan

CZEMPIONAT MŁODYCH JEŹDŹCÓW W SEZONIE 2015
 

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że objął patronat nad gonitwami uczniowskimi, które rozgrywane będą w sezonie 2015 na Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec pod nazwą Czempionat Młodych Jeźdźców. Gonitwy Czempionatu Młodych Jeźdźców odbędą się także na torach we Wrocławiu (jedna gonitwa) oraz w Sopocie (jedna gonitwa). Polski Klub Wyścigów Konnych będzie fundatorem nagród honorowych dla właściciela, trenera i jeźdźca zwycięskiego konia oraz nagród rzeczowych dla wszystkich uczniów dosiadających koni w ww. gonitwach.

Zwycięzca Czempionatu Młodych Jeźdźców wyłoniony zostanie w oparciu o klasyfikację punktową zgodnie z postanowieniami Regulaminu Czempionatu Młodych Jeźdźców.

Miło nam również poinformować, że nagrodą dla zwycięzcy Czempionatu Młodych Jeźdźców będzie roczne stypendium w ramach programu „Stypendium na Medal” ufundowane przez Fundację LOTTO Milion Marzeń. Stypendium będzie wypłacane raz w miesiącu, w kwocie 1500 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku (łącznie: 18 000 zł). Regulamin programu „Stypendium na medal”.

Polski Klub Wyścigów Konnych wyraża gorące podziękowania Panu Bartoszowi Mieleckiemu, Prezesowi Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń oraz Panu Sylwestrowi Puczenowi, Rzecznikowi Prasowemu Toru Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec za zaangażowanie i wsparcie inicjatywy mającej na celu wspieranie młodych adeptów sztuki jeździeckiej oraz zachęcanie właścicieli i trenerów koni wyścigowych do promowania młodych, utalentowanych jeźdźców poprzez szerszą niż dotychczas ich prezentację podczas rozgrywanych gonitw.