Kategoria: Szkolenia i seminaria 2022

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH 2022/2023

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.12.2022 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem) na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

  • Termin szkolenia: 12.2022 – 11.02.2023 r.
  • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
  • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
  • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej pkwk.pl
    w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
  • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

 

Kontakt w sprawie szkolenia: Jakub Kasprzak, Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. 22 843-10-34, j.kasprzak@pkwk.org

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA  

 

2022.07.31 – spotkanie dla hodowców folblutów i koni półkrwi

Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na sędziów wyścigowych. Tegoroczna edycja rozpocznie się już w czerwcu, czekamy na zgłoszenia chętnych, którzy chcą zgłębić materię przepisów wyścigowych, a w konsekwencji czuwać nad ich przestrzeganiem.

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego na obowiązującym formularzu na adres pkwk@pkwk.org w terminie do dnia 13.06.2022 r., wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

Termin szkolenia: 18.06 – 04.09.2022  (zjazdy + egzamin),

Zajęcia będą odbywały się w weekendy i będą prowadzone on-line w formie zdalnej oraz stacjonarnie. Przewidywana liczba godzin: 60.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu będzie udokumentowane odbycie praktyk na każdym ze stanowisk sędziowskich. Praktyki należy odbyć na co najmniej 2 torach wyścigowych (Warszawa, Wrocław, Sopot). Terminarz praktyk zostanie ustalony podczas trwania kursu, w uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia.

Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„. Niezbędne przepisy znajdują się w Ustawie o wyścigach konnych oraz Regulaminie wyścigów konnych.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 250 zł brutto i powinna zostać wniesiona do dnia 13.06.2022 r. na konto PKWK nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001.

Ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywa uczestnik.

  • Na kurs zapraszamy również osoby, które posiadają już uprawnienia sędziowskie i zechcą podzielić się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem. Udział sędziów w kursie jest bezpłatny.
  • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość zmian w w/w harmonogramie szkolenia w przypadku niezależnych od niego zdarzeń, po uprzednim poinformowaniu kursantów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Kacprzyk, tel.: 502-201-052, mail: a.kacprzyk@pkwk.org