Benefis trenerów Janikowskiego oraz Walickiego

W sobotę 5 grudnia 2015 r. odbył się benefis trenerów Macieja Janikowskiego oraz Andrzeja Walickiego z okazji 50-lecia ich pracy zawodowej. Zorganizowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych uroczystość miała miejsce na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, której  absolwentami są obydwaj trenerzy.

Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki, po ukończeniu studiów na Wydziale Zootechnicznym SGGW, w 1965 r. rozpoczęli swoją pracę na wyścigach, najpierw jako stażyści, a potem jako aspiranci trenerscy. Obydwaj w 1969 r. dostali pod opiekę swoje własne stajnie na torze Służewiec, gdzie pracują do dziś.

Część oficjalna benefisu, którą prowadził Marek Szewczyk, miała charakter konkursu z pytaniami dotyczącymi przebiegu karier obydwu utytułowanych trenerów, w którym rywalizowały poszczególne stoliki. Pytania i odpowiedzi były przeplatane wspomnieniami samych benefisantów. Najwięcej odpowiedzi, na wcale niełatwe pytania, znał stolik nr 4, przy którym siedziała załoga trenera Janikowskiego.

Następnie trenerzy Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki otrzymali pamiątkowe szarfy oraz zdjęcia od Agnieszki Marczak, która była inicjatorką tej uroczystości. Zaproszeni goście składali życzenia oraz wręczali prezenty jubilatom.

Pełnych wzruszeń opowieściom nie było końca, a wspaniała forma, jaką prezentowali jubilaci, zapowiada świętowanie kolejnych jubileuszy!

Benefis trenerów Janikowskiego i Walickiego

14