Aktualizacja cennika od 1 stycznia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku zaktualizowany zostaje cennik opłat związanych z prowadzeniem ksiąg stadnych.

Zostaje wprowadzona opłata za wysłanie nowo wydanego dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) oraz duplikatu dokumentu identyfikacyjnego (paszportu), którą należy wnieść Z GÓRY wraz z opłatą za wystawienie ww. dokumentów.

Ponadto, dla ułatwienia płatności nabywcom koni eksportowanych z Polski, opłatę za certyfikat eksportowy przelewaną z kont zagranicznych, ustalono na 70 EURO.
Opłata ta może być wnoszona wyłącznie na konto walutowe w EURO, w Banku Gospodarstwa Krajowego:

IBAN:   PL80 1130 1017 0020 1235 1420 0009,   SWIFT CODE:   GOSKPLPW.