Hodowlane nagrody debiutanckie w sezonie 2021

Wychodząc naprzeciw głosom hodowców,  w trosce o stabilny rozwój polskiej hodowli w trudnym okresie pandemii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda zlecił PKWK przygotowanie na bieżący sezon 2021 dodatkowej nagrody hodowlanej. Planowana nagroda ma być wypłacana polskim hodowcom koni (wpisanych do ksiąg stadnych w Polsce), które zadebiutują w danym sezonie wyścigowym.

Planowana nagroda ma wynieść 5.000 zł za każdego debiutującego konia polskiej hodowli. Dokładne zasady przyznawania nagród będą określone w Zarządzeniu Prezesa PKWK, dotyczącym wszystkich nagród dodatkowych PKWK w danym sezonie.