Gwarancja spłaty kredytu z FGR wraz z dopłatą do oprocentowania