23 września (sobota) – egzaminy na uprawnienia do trenowania koni wyścigowych

Informujemy, że 23 września (sobota), w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie (Tor Służewiec) odbędą się egzaminy na uprawnienia do trenowania koni wyścigowych:

• godz. 9:00egzamin pisemny dla osób, które posiadają potwierdzone przez PKWK zaliczenie specjalistycznego szkolenia w tym zakresie (w tym dla tych, którzy chcą poprawić niezaliczony wcześniej test);

• godz. 12:00 – egzamin ustny dla osób, które zaliczyły egzamin pisemny.

Osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć ze sobą dokument identyfikacyjny ze zdjęciem oraz komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania uprawnień (lub uzupełnić ewentualne braki we wcześniej złożonej dokumentacji), zgodnie z ustawą o wyścigach konnych i Regulaminem nadawania uprawnień.

Potwierdzenie chęci przystąpienia do poszczególnych egzaminów w dniu 23 września należy przesyłać na adres mailowy pkwk@pkwk.org, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września (piątek) do godz. 16:00,

wraz z następującymi informacjami:

– imię i nazwisko osoby zdającej,

– miejsce i termin ukończonego szkolenia,

– rodzaj uprawnień trenerskich (galop, kłus), o które uczestnik się stara.