Warunek pierwszego zgłoszenia konia trenowanego poza Francją do wyścigu we Francji

Informacja z France Galop (24.07.2023):

Zgodnie z artykułem 111 Code of Courses au Galop informujemy, że:

Aby koń trenowany poza Francją mógł zostać po raz pierwszy zgłoszony do wyścigu we Francji, musi być prawidłowo zadeklarowany przez trenera na stronie internetowej France Galop co najmniej 15 dni przed dniem wyścigu, w którym koń ma wziąć udział. Przy czym poprzez prawidłową deklarację rozumie się podanie (i zweryfikowanie przez FG) NAZWY, SUFIXU, PŁCI, ROKU URODZENIA, MAŚCI, POCHODZENIA, HODOWCY, WŁAŚCICIELA. Jeżeli wyścig ma być rozegrany później, niż 15 dni od momentu zamknięcia zgłoszeń, powyższe czynności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zamknięcia zgłoszeń ogólnych.
Jeżeli zgłoszenie konia nie zostanie zarejestrowane z powodu niezgodności z artykułem 111, odwołanie nie przysługuje.

Komunikat nr 11

Warszawa, 21 lipca 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 20 lipca 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 20 lipca 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Jakub PIEŃKOS.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek

Szkolenie dla jeźdźców obcojęzycznych

Szanowni Państwo,

zapraszamy na zajęcia przygotowujące do uzyskania licencji jeźdźca wyścigowego dla obcokrajowców. Zajęcia mają na celu zaznajomienie się z ustawą o wyścigach konnych, a także poznanie zwrotów ułatwiających pracę w stajni i na treningu.
Zajęcia poprowadzi Alicja Zawgorodna – wieloletni sędzia wyścigowy na stanowiskach: Sędzia Obserwator i Członek Komisji Technicznej.

Zajęcia rozpoczynają się 21 lipca (piątek) o g. 15.00, kolejne zaplanowane są na 4 sierpnia (piątek) o g. 15.00.

 

Harmonogram na kolejne zajęcia będzie ustalany na bieżąco z Prowadzącą (możliwe zajęcia 2 razy w tygodniu).

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie PKWK.

Zapisy na numer whatsapp: +48726788039 do 18 lipca, wstęp wolny.

Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na sędziów wyścigowych.

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego na obowiązującym formularzu na adres pkwk@pkwk.org w terminie do dnia 25 lipca 2023 r., wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem http://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

Termin szkolenia: 20 sierpnia – 30 listopada 2023 (zajęcia i egzaminy + zajęcia praktyczne).

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony do 5 sierpnia.

Zajęcia będą odbywały w formie zdalnej oraz stacjonarnie. Przewidywana liczba godzin: 30 + zajęcia praktyczne.

Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„. Niezbędne przepisy znajdują się w Ustawie o wyścigach konnych oraz Regulaminie wyścigów konnych.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 450 zł brutto i powinna zostać wniesiona po potwierdzeniu przyjęcia na kurs na konto PKWK nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001.

 

Osoby, które chcą uzyskać fakturę za szkolenie proszone są o przesłanie danych do faktury wraz ze swoim zgłoszeniem, wraz ze zgodą na przesłanie dokumentu drogą elektroniczną

 

Ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywa uczestnik.

 

  • Na kurs zapraszamy również osoby, które posiadają już uprawnienia sędziowskie i zechcą podzielić się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem. Udział sędziów w kursie jest bezpłatny.
  • Na kurs zapraszamy również osoby, które uczestniczyły w kursie sędziowskim lub trenerskim i nie zaliczyły egzaminu – koszt PLN 250,-
  • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość zmian w w/w harmonogramie szkolenia w przypadku niezależnych od niego zdarzeń, po uprzednim poinformowaniu kursantów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Anna Kacprzyk, mail: anna.kacprzyk@pkwk.org

5 sierpnia g. 10:00 – poprawkowy egzamin trenerski

Uprzejmie informujemy, że USTNY, poprawkowy egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, które nie zaliczyły poprzednich egzaminów po ukończeniu szkolenia specjalistycznego, zorganizowanego przez Polski Klub Wyścigów Konnych, odbędzie się w siedzibie PKWK w dniu 5 sierpnia br., początek o godz. 10:00 


Osoby zainteresowane proszone są o posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem w celu okazania go członkom Komisji Egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu.