Komunikat nr 8

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). W dniu 24 czerwca 2020 r., po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Dastan SABATBEKOV.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

 

Komunikat nr 7

Warszawa, 23 czerwca 2020 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). W dniu 23 czerwca 2020 r., po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Sebastian CZECH.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 6

Warszawa, 15 czerwca 2020 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskali Piotr SIEMIŃSKI, Klaudia ZWOLIŃSKA i Magdalena KIERZKOWSKA.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – zgłaszanie kandydatów do 15.07.2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że z dniem 28 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18.01.2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 194, z późn. zm.) kończy się kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 18.01.2001 r. o wyścigach konnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców oraz osób będących w okresie ostatnich 5 lat (poprzedzających zgłoszenie kandydatury) hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,  o zgłaszanie do dnia 15 lipca 2020 r. kandydatur na członków Rady PKWK.

Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do ministerstwa, na adres wskazany w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje oraz wymagania zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogloszenia.

Komunikat nr 5

Warszawa, 8 czerwca 2020 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Oskar NOWAK.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk