2020.02.01 – egzamin na sędziego wyścigowego

Informujemy, że w sobotę 1. lutego br. o godz. 10:00 rozpocznie się, składający się z części testowej i ustnej, egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień sędziego wyścigowego.

Przypominamy, że do egzaminu mogą przystąpić osoby, które zaliczyły szkolenie sędziowskie (ostatnie lub wcześniejsze).

Konieczne jest też złożenie przez te osoby najpóźniej do 31 stycznia br. wniosku o nadanie uprawnień, ze wskazaniem konkretnych funkcji sędziowskich (członek Komisji Technicznej i Komisji Odwoławczej, obserwator, starter, u wagi, u celownika, u zegara), gdyż od tego zależy, który zestaw pytań zdający otrzyma.

Wniosek o nadanie uprawnień (wraz z klauzulą RODO) można przesłać w formie skanu podpisanego oryginału na mail pkwk@pkwk.org a oryginał należy dostarczyć do biura PKWK.