Szkolenie sędziowskie 2019

Pełnoletni kandydaci winni złożyć w terminie do 5 lutego 2019 r. wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego, na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).

Do 5 lutego wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty za szkolenie musi dotrzeć do PKWK, więc w przypadku wysyłania oryginału pocztą, konieczne jest uprzednie wysłanie skanu dokumentów i potwierdzenia przelewu mailem na adres pkwk@pkwk.org.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem https://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

 • Termin szkolenia: 9 lutego – 13 kwietnia 2019 r.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
 • Koszt szkolenia to 250 zł,  płatne do 5.02.2019 r. PRZELEWEM na konto PKWK nr 05113010170020123514200001.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Ostrzeżenie przed grypą koni

W związku ze stwierdzeniem we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Irlandii przypadków grypy wśród koni, Polski Klub Wyścigów Konnych przypomina właścicielom oraz trenerom koni wyścigowych o obowiązkowych szczepieniach koni przeciwko grypie.

W Zarządzeniu Nr 4/2019 z 21.01.2019 roku Polski Klub Wyścigów Konnych publikuje wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce w sezonie 2019.

22 lutego 2019 r. – Wydłużony termin składania wniosków o licencje sędziowskie na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019 zostało przełożone na posiedzenie Rady w dniu 27 lutego br.

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2019, w celu uzyskania licencji składają opłacone wnioski o licencje (do Prezesa PKWK).

Osoby, które nie pełniły funkcji sędziego przez ostatnie 2 sezony lub chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień) wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie* (do Rady PKWK, która m.in. na ich podstawie będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).


Nieprzekraczalny termin składania wniosków o licencję sędziego to piątek 22 lutego 2019 r.

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony. Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

Zarządzenia 2019

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2019 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2019 
 • Zarządzenie nr 02/2019 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2019 
 • Zarządzenie nr 03/2019 – Podkowy i kucie 2019 
 • Zarządzenie nr 04/2019 – Wymogi weterynaryjne 
 • Zarządzenie nr 05/2019 – komisja egzaminacyjna jeźdźcy, powożący 2019 
 • Zarządzenie nr 08/2019 – sędziowie 2019 
 • Zarządzenie nr 09/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część pisemna 
 • Zarządzenie nr 10/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część ustna 
 • Zarządzenie nr 11/2019 – lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2019 – nagrody dodatkowe PKWK w sezonie 2019 
 • Zarządzenie nr 14/2019 – lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 15/2019 – KT-Sopot, lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 16/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część ustna 
 • Zarządzenie nr 17/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE pisemny, ustny UDÓRZ 
 • Zarządzenie nr 20/2019 – komisja egzaminacyjna TRENERZY pisemny, ustny WARSZAWA 
 • Zarządzenie nr 22/2019 – Cennik opłat związanych z prowadzeniem ksiąg stadnych 

Sprawozdania 2019

ROK:

Sezon 2019

Warszawa

 • – Warszawa – 28.04.2019 Dzień 01 
 • – Warszawa – 05.05.2019 Dzień 02 
 • – Warszawa – 05.05.2019 Dzień 03 
 • – Warszawa – 11.05.2019 Dzień 04 
 • – Warszawa – 12.05.2019 Dzień 05 
 • – Warszawa – 18.05.2019 Dzień 06 
 • – Warszawa – 19.05.2019 Dzień 07 
 • – Warszawa – 25.05.2019 Dzień 08 
 • – Warszawa – 26.05.2019 Dzień 09 
 • – Warszawa – 08.06.2019 Dzień 10 
 • – Warszawa – 09.06.2019 Dzień 11 
 • – Warszawa – 15.06.2019 Dzień 12 
 • – Warszawa – 16.06.2019 Dzień 13 
 • – Warszawa – 22.06.2019 Dzień 14 
 • – Warszawa – 23.06.2019 Dzień 15 
 • – Warszawa – 29.06.2019 Dzień 16 
 • – Warszawa – 30.06.2019 Dzień 17 
 • – Warszawa – 06.07.2019 Dzień 18 
 • – Warszawa – 07.07.2019 Dzień 19 
 • – Warszawa – 27.07.2019 Dzień 20 
 • – Warszawa – 28.07.2019 Dzień 21 
 • – Warszawa – 03.08.2019 Dzień 22 
 • – Warszawa – 04.08.2019 Dzień 23 
 • – Warszawa – 10.08.2019 Dzień 24 
 • – Warszawa – 11.08.2019 Dzień 25 
 • – Warszawa – 18.08.2019 Dzień 26 
 • – Warszawa – 24.08.2019 Dzień 27 
 • – Warszawa – 25.08.2019 Dzień 28 
 • – Warszawa – 31.08.2019 Dzień 29 
 • – Warszawa – 01.09.2019 Dzień 30 
 • – Warszawa – 07.09.2019 Dzień 31 
 • – Warszawa – 08.09.2019 Dzień 32 
 • – Warszawa – 14.09.2019 Dzień 33 
 • – Warszawa – 15.09.2019 Dzień 34 
 • – Warszawa – 21.09.2019 Dzień 35 
 • – Warszawa – 22.09.2019 Dzień 36 
 • – Warszawa – 28.09.2019 Dzień 37 
 • – Warszawa – 29.09.2019 Dzień 38 
 • – Warszawa – 05.10.2019 Dzień 39 
 • – Warszawa – 06.10.2019 Dzień 40 
 • – Warszawa – 12.10.2019 Dzień 41 
 • – Warszawa – 13.10.2019 Dzień 42 
 • – Warszawa – 19.10.2019 Dzień 43 
 • – Warszawa – 20.10.2019 Dzień 44 
 • – Warszawa – 26.10.2019 Dzień 45 
 • – Warszawa – 27.10.2019 Dzień 46 
 • – Warszawa – 02.11.2019 Dzień 47 
 • – Warszawa – 03.11.2019 Dzień 48 
 • – Warszawa – 09.11.2019 Dzień 49 
 • – Warszawa – 10.11.2019 Dzień 50 

Wrocław

 • – Wrocław – 05.05.2019 Dzień 01 
 • – Wrocław – 12.05.2019 Dzień 02 
 • – Wrocław – 02.06.2019 Dzień 03 
 • – Wrocław – 09.06.2019 Dzień 04 
 • – Wrocław – 23.06.2019 Dzień 05 
 • – Wrocław – 30.06.2019 – dzień odwołany
 • – Wrocław – 28.07.2019 Dzień 07 
 • – Wrocław – 11.08.2019 Dzień 08 
 • – Wrocław – 18.08.2019 Dzień 09 
 • – Wrocław – 08.09.2019 Dzień 10 
 • – Wrocław – 22.09.2019 Dzień 11 
 • – Wrocław – 13.10.2019 Dzień 12 
 • – Wrocław – 20.10.2019 Dzień 13 

Sopot

 • – Sopot – odwołany

Kary 2019

SEZON


Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2019

(płatne na konto PKWK)

Data funkcja Nazwisko i imię ukaranego kara
PLN/rodzaj
Orzeczenie
2019.04.26 trener ŚWIĄTEK Robert 6000 Postan. Sądu Rej. dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydz. Karny
2019.04.28 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 200 OKT Warszawa 001
2019.04.28 jeździec MAZUR Konrad 50 OKT Warszawa 002
2019.04.28 jeździec GIEDYK Błażej 200 OKT Warszawa 003
2019.04.28 jeździec KROWICKI Piotr 150 OKT Warszawa 005
2019.04.28 jeździec REZNIKOV Alexander zaw. lic.
08-11.05
OKT Warszawa 007
2019.05.04 trener KIENIKSMAN Magdalena 50 OKT Warszawa 008
2019.05.04 jeździec TURGAEV Anton 200 OKT Warszawa 009
2019.05.04 jeździec LISKA David 150 OKT Warszawa 010
2019.05.05 trener WYRZYK Adam 50 OKT Warszawa 014
2019.05.05 właściciel RZADKOSZ Stanisław 50 OKT Warszawa 015
2019.05.05 jeździec CONVERTINO Pierantonio 50 OKT Warszawa 016
2019.05.05 trener MISIEK Janusz 100 OKT Warszawa 017
2019.05.05 jeździec MAZUR Szczepan 200 OKT Warszawa 018
2019.05.05 jeździec MAZUR Szczepan 50 OKT Warszawa 019
2019.05.05 właściciel Volteo Horse Service, Zuzanna Król i Kamil Miondlikowski 50 OKT Warszawa 020
2019.05.05 jeździec ABIK Michal 150 OKT Warszawa 021
2019.05.05 jeździec CHOPYK Andrii 200 OKT Wrocław 01
2019.05.05 jeździec BENŠ Rostislav 200 OKT Wrocław 02
2019.05.11 trener KIENIKSMAN Magdalena 50 OKT Warszawa 025
2019.05.12 jeździec HENDZEL Natalia 100 OKT Wrocław 03
2019.05.12 jeździec NAKONIECHNYI Petro 200 OKT Wrocław 04
2019.05.12 jeździec DYNAROWSKA Karolina 300 OKT Wrocław 05
2019.05.12 jeździec GIEDYK Błażej 300 OKT Wrocław 06
2019.05.18 jeździec ABAEV Sanzhar 150 OKT Warszawa 030
2019.05.19 jeździec MAZUR Szczepan 50 OKT Warszawa 032
2019.05.19 jeździec ABAEV Sanzhar 200 OKT Warszawa 034
2019.05.19 jeździec LUKASEK Tomas 200 OKT Warszawa 035
2019.05.19 jeździec YULDASHEV Ruslan 150 OKT Warszawa 036
2019.05.25 jeździec LUKASEK Tomas 50 OKT Warszawa 041
2019.05.25 jeździec MAZUR Szczepan 50 OKT Warszawa 042
2019.05.25 jeździec YULDASHEV Ruslan 200 OKT Warszawa 043
2019.05.26 trener SUCHORZEWSKI Adam 100 OKT Warszawa 044
2019.05.26 jeździec TAPIA DALBARK Andreas 400 OKT Warszawa 047
2019.05.26 jeździec ABAEV Sanzhar 300 OKT Warszawa 048
2019.05.26 jeździec MAZUR Szczepan 100 OKT Warszawa 049
2019.05.26 jeździec WÓJCIK Ireneusz 200 OKT Warszawa 050
2019.06.02 jeździec TURGAEV Anton 300 OKT Wrocław 07
2019.06.02 właściciel GOŁĘBIOWSKA Marzena 50 OKT Wrocław 08
2019.06.02 właściciel VOCETKA Vaclav 1000 OKT Wrocław 09
2019.06.06 jeździec MAZUR Szczepan zaw. lic.
20,22, 23,26.06
Szwecja
2019.06.08 jeździec MAZUR Szczepan 400 OKT Warszawa 051
2019.06.08 jeździec MAZUR Szczepan zaw. lic.
26-29.06
OKT Warszawa 052
2019.06.08 jeździec VASYUTOV Sergey 50 OKT Warszawa 053
2019.06.08 jeździec ABAEV Sanzhar 150 OKT Warszawa 054
2019.06.08 właściciel KOSICKI Maciej i STANISZEWSKI Lucjan 50 OKT Warszawa 055
2019.06.09 jeździec ABAEV Sanzhar 250 OKT Warszawa 056
2019.06.09 trener ŁOJEK Małgorzata 100 OKT Warszawa 058
2019.06.09 jeździec KABARDOV Aleksandr 150 OKT Warszawa 059
2019.06.09 jeździec GIEDYK Błażej 100 OKT Warszawa 060
2019.06.09 jeździec ABAEV Sanzhar zaw. lic.
19.06-25.06
OKT Warszawa 062
2019.06.09 trener DĘBOWSKI Tadeusz 150 OKT Wrocław 10
2019.06.09 jeździec POPOV Victor 200 OKT Wrocław 11
2019.06.09 jeździec KOŁAKOWSKI Jan 200 OKT Wrocław 12
2019.06.15 jeździec PETRYAKOV Dmitry 200 OKT Warszawa 063
2019.06.16 jeździec GIEDYK Błażej 50 OKT Warszawa 064
2019.06.16 jeździec YULDASHEV Ruslan 100 OKT Warszawa 065
2019.06.16 trener VASYUTOV Sergey 1000 OKT Warszawa 066
2019.06.16 jeździec PETRYAKOV Dmitry 300 OKT Warszawa 067
2019.06.22 jeździec MANNANBEK UULU Ravshanbek 200 OKT Warszawa 071
2019.06.22 jeździec SRNEC Martin 200 OKT Warszawa 072
2019.06.22 trener VASYUTOV Sergey 100 OKT Warszawa 073
2019.06.23 trener WRÓBLEWSKA Iwona 100 OKT Warszawa 077
2019.06.23 trener ROGOWSKI Kazimierz 50 OKT Warszawa 081
2019.06.29 jeździec SRNEC Martin 200 OKT Warszawa 083
2019.06.29 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 100 OKT Warszawa 084
2019.06.29 właściciel HAMAD Yaser 50 OKT Warszawa 085
2019.07.06 trener ŚWIĄTEK Robert 50 OKT Warszawa 087
2019.07.06 jeździec GIEDYK Błażej 400 OKT Warszawa 088
2019.07.06 trener KACPRZYK Maciej 100 OKT Warszawa 089
2019.07.06 trener ROMANOWSKI Michał 100 OKT Warszawa 090
2019.07.06 jeździec GRZYBOWSKI Kamil 150 OKT Warszawa 091
2019.07.06 jeździec MAZUR Szczepan zaw. lic.
24-31.07
OKT Warszawa 092
2019.07.07 jeździec LINEK Jaroslav 400 OKT Warszawa 093
2019.07.07 jeździec SZYMCZUK Wiaczesław 200 OKT Warszawa 094
2019.07.07 jeździec LUKASEK Tomas 300 OKT Warszawa 095
2019.07.07 jeździec FRESU Antonio 200 OKT Warszawa 096
2019.07.07 jeździec SWEENEY Fergus 200 OKT Warszawa 097
2019.07.07 jeździec LINEK Jaroslav 200 OKT Warszawa 098
2019.07.07 trener WYRZYK Adam 100 OKT Warszawa 099
2019.07.27 trener VASYUTOV Sergey 50 OKT Warszawa 101
2019.07.27 jeździec ABAEV Sanzhar 400 OKT Warszawa 102
2019.07.27 jeździec TURGAEV Anton 150 OKT Warszawa 103
2019.07.28 jeździec REZNIKOV Alexander 50 OKT Warszawa 104
2019.07.28 jeździec TURGAEV Anton 100 OKT Warszawa 105
2019.07.28 jeździec VASYUTOV Sergey 150 OKT Warszawa 106
2019.07.28 trener KOZŁOWSKI Janusz 100 OKT Warszawa 108
2019.07.28 trener ROGOWSKI Kazimierz 50 OKT Warszawa 109
2019.07.28 jeździec VERNER Jan 150 OKT Wrocław 13
2019.08.03 jeździec POPOV Victor 150 OKT Warszawa 107
2019.08.03 jeździec YULDASHEV Ruslan 50 OKT Warszawa 110
2019.08.04 trener KOSICKI Maciej 50 OKT Warszawa 111
2019.08.04 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 50 OKT Warszawa 112
2019.08.04 jeździec ABIK Michal 1500 OKT Warszawa 113
2019.08.04 jeździec MAZUR Szczepan 1500 OKT Warszawa 114
2019.08.04 jeździec SZYMCZUK Wiaczesław 1500 OKT Warszawa 115
2019.08.04 jeździec TURGAEV Anton 1500 OKT Warszawa 116
2019.08.04 jeździec GRABERG Per-Anders 1500 OKT Warszawa 117
2019.08.04 jeździec MAZUR Szczepan 100 OKT Warszawa 118
2019.08.04 jeździec GRZYBOWSKI Kamil 200 OKT Warszawa 119
2019.08.10 trener ROGOWSKI Kazimierz 50 OKT Warszawa 121
2019.08.10 jeździec KARDANOV Aslan 200 OKT Warszawa 122
2019.08.10 jeździec ABAEV Sanzhar zaw.lic.
19-24.08
OKT Warszawa 123
2019.08.10 jeździec REZNIKOV Alexander 200 OKT Warszawa 124
2019.08.10 jeździec KARDANOV Aslan 300 OKT Warszawa 125
2019.08.10 jeździec REZNIKOV Alexander 50 OKT Warszawa 126
2019.08.10 jeździec ABAEV Sanzhar 200 OKT Warszawa 127
2019.08.11 jeździec KARDANOV Aslan 150 OKT Warszawa 128
2019.08.11 trener ZIEMIAŃSKI Krzysztof 50 OKT Warszawa 129
2019.08.11 jeździec TURGAEV Anton 400 OKT Warszawa 130
2019.08.11 trener JANIKOWSKI Maciej 100 OKT Warszawa 131
2019.08.11 jeździec ABAEV Sanzhar zaw. lic.
25-31.08
OKT Warszawa 132
2019.08.11 jeździec ABAEV Sanzhar 150 OKT Warszawa 134
2019.08.11 trener PASTUSZKA Tomasz 50 OKT Wrocław 15
2019.08.11 trener OLEHLA Cestmir 50 OKT Wrocław 16
2019.08.11 trener NOVAKOVA Jana 50 OKT Wrocław 17
2019.08.11 trener PASTUSZKA Tomasz 100 OKT Wrocław 18
2019.08.11 trener ŚWIĄTEK Robert 50 OKT Wrocław 19
2019.08.11 właściciel ŁABĘDZKI Adam 500 OKT Wrocław 20
2019.08.11 jeździec KOZHOMKULOV Ulan 50 OKT Wrocław 21
2019.08.18 jeździec REZNIKOV Alexander 100 OKT Warszawa 135
2019.08.18 jeździec REZNIKOV Alexander 150 OKT Warszawa 136
2019.08.18 jeździec VASYUTOV Sergey 350 OKT Warszawa 137
2019.08.18 jeździec REZNIKOV Alexander 300 OKT Warszawa 138
2019.08.18 jeździec VASYUTOV Sergey 150 OKT Warszawa 139
2019.08.18 jeździec GRZYBOWSKI Kamil 300 OKT Warszawa 140
2019.08.18 jeździec SRNEC Martin 300 OKT Warszawa 142
2019.08.18 jeździec POPOV Victor 200 OKT Warszawa 143
2019.08.18 trener ŚWIĄTEK Robert 50 OKT Wrocław 22
2019.08.18 jeździec BRYGIER Konrad 200 OKT Wrocław 23
2019.08.18 jeździec PAVLIČEK Jakub 200 OKT Wrocław 24
2019.08.24 trener ZAHARIEV Emil 50 OKT Warszawa 145
2019.08.24 trener GŁOWACKI Bartosz 100 OKT Warszawa 146
2019.08.24 trener PASTUSZKA Tomasz 100 OKT Warszawa 147
2019.08.24 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 350 OKT Warszawa 148
2019.08.24 właściciel RZADKOSZ Stanisław 50 OKT Warszawa 149
2019.08.25 trener KACPRZYK Maciej 800 OKT Warszawa 151
2019.08.31 właściciel SK KRASNE 50 OKT Warszawa 152
2019.08.31 jeździec REZNIKOV Alexander 150 OKT Warszawa 154
2019.08.31 jeździec PANTCHEV Daria 150 OKT Warszawa 155
2019.08.31 jeździec POPOV Victor 150 OKT Warszawa 156
2019.08.31 jeździec POPOV Victor 150 OKT Warszawa 157
2019.09.01 jeździec LUKASEK Tomas 400 OKT Warszawa 159
2019.09.01 jeździec MAZUR Szczepan 100 OKT Warszawa 160
2019.09.07 trener PIWKO Roman zaw. lic.
09.09-30.11
OKT Warszawa 161
2019.09.07 jeździec PAWLAK Claudia 50 OKT Warszawa 162
2019.09.07 jeździec CZWARNO Wiktoria 200 OKT Warszawa 164
2019.09.07 jeździec REZNIKOV Alexander 150 OKT Warszawa 165
2019.09.07 trener TALAREK Paweł 50 OKT Warszawa 166
2019.09.08 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 50 OKT Warszawa 167
2019.09.08 trener JODŁOWSKI Maciej 100 OKT Warszawa 168
2019.09.08 trener ZIEMIAŃSKI Krzysztof 100 OKT Warszawa 169
2019.09.08 jeździec BREUX Stephane 150 OKT Warszawa 170
2019.09.08 jeździec MAZUR Szczepan 150 OKT Warszawa 171
2019.09.08 jeździec PASTUSZKA Dominik 400 OKT Wrocław 25
2019.09.08 jeździec SLOUP Lukas 200 OKT Wrocław 26
2019.09.08 jeździec PASTUSZKA Dominik 600 OKT Wrocław 27
2019.09.14 jeździec MANNANBEK UULU Ravshanbek 50 OKT Warszawa 172
2019.09.14 jeździec REZNIKOV Alexander 150 OKT Warszawa 173
2019.09.15 jeździec TURGAEV Anton 150 OKT Warszawa 174
2019.09.15 jeździec KARDANOV Aslan zaw. lic.
25-29.09
OKT Warszawa 175
2019.09.21 jeździec POPOV Victor 300 OKT Warszawa 176
2019.09.21 jeździec ABAEV Sanzhar zaw. lic.
02-09.10
OKT Warszawa 177
2019.09.21 jeździec ABAEV Sanzhar 50 OKT Warszawa 178
2019.09.22 jeździec GIL Anna 100 OKT Warszawa 179
2019.09.22 jeździec ABIK Michal 300 OKT Warszawa 180
2019.09.22 jeździec MAZUR Szczepan 150 OKT Warszawa 181
2019.09.22 właściciel MIONDLIKOWSKI Kamil i INDA Bogusław 50 OKT Warszawa 182
2019.09.22 jeździec MURA Stefano 200 OKT Warszawa 183
2019.09.22 jeździec HENDZEL Natalia 200 OKT Wrocław 33
2019.09.22 trener ŚWIĄTEK Robert 100 OKT Wrocław 34
2019.09.28 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 400 OKT Warszawa 184
2019.09.28 jeździec MAZUR Szczepan 300 OKT Warszawa 185
2019.09.28 jeździec ABAEV Sanzhar 50 OKT Warszawa 186
2019.09.28 trener GŁOWACKI Bartosz 50 OKT Warszawa 187
2019.09.28 trener KACPRZYK Maciej 100 OKT Warszawa 188
2019.09.28 trener ZIEMIAŃSKI Krzysztof 100 OKT Warszawa 189
2019.09.29 jeździec TURGAEV Anton 200 OKT Warszawa 190
2019.09.29 trener WALICKI Andrzej 100 OKT Warszawa 191
2019.09.29 jeździec MONTENEGRO Robert Carlos 100 OKT Warszawa 192
2019.09.29 jeździec WÓJCIK Ireneusz 300 OKT Warszawa 193
2019.09.29 jeździec MANNANBEK UULU Ravshanbek 50 OKT Warszawa 194
2019.09.29 trener SZELĄGOWSKA Natalia 100 OKT Warszawa 195
2019.09.29 trener LUKA Vaclav 100 OKT Warszawa 196
2019.09.29 jeździec MURA Stefano 150 OKT Warszawa 197
2019.09.29 jeździec O'NEILL Kieran 200 OKT Warszawa 198
2019.10.06 jeździec VASYUTOV Sergey 150 OKT Warszawa 199
2019.10.06 jeździec GRZYBOWSKI Kamil 400 OKT Warszawa 200
2019.10.06 jeździec KABARDOV Aleksandr 200 OKT Warszawa 201
2019.10.12 jeździec KARDANOV Aslan 400 OKT Warszawa 206
2019.10.12 trener SZUMIGOWSKA Justyna 50 OKT Warszawa 207
2019.10.12 jeździec MURA Stefano 300 OKT Warszawa 208
2019.10.12 jeździec PETRYAKOV Dmitry 400 OKT Warszawa 209
2019.10.12 jeździec REZNIKOV Alexander 400 OKT Warszawa 210
2019.10.13 jeździec WÓJCIK Ireneusz 100 OKT Warszawa 211
2019.10.13 jeździec PAVLICEK Jakub 300 OKT Wrocław 35
2019.10.20 jeździec REZNIKOV Alexander 200 OKT Warszawa 216
2019.10.20 jeździec PASTUSZKA Dominik 200 OKT Wrocław 37
2019.10.20 trener KRYSZYŁOWICZ Małgorzata 150 OKT Wrocław 38
2019.10.20 jeździec PASTUSZKA Dominik 800 OKT Wrocław 39
2019.10.20 trener WRÓBLEWSKA Iwona 50 OKT Wrocław 40
2019.10.20 trener SUCHORZEWSKI Adam 50 OKT Wrocław 41
2019.10.26 trener KIENIKSMAN Magdalena 100 OKT Warszawa 218
2019.10.26 jeździec MELGAREJO Ignacio 100 OKT Warszawa 219
2019.10.26 jeździec VASYUTOV Sergey 200 OKT Warszawa 220
2019.10.26 powożący WASIAK Manuela 400 OKT Warszawa 222
2019.10.27 trener WALICKI Andrzej 50 OKT Warszawa 224
2019.10.27 jeździec GIEDYK Błażej zaw. lic
04-09.11
OKT Warszawa 225
2019.10.27 jeździec PAVLICEK Jakub 150 OKT Warszawa 226
2019.10.27 jeździec VASYUTOV Sergey 50 OKT Warszawa 227
2019.10.27 jeździec VASYUTOV Sergey 150 OKT Warszawa 228
2019.11.02 jeździec TURGAEV Anton 600 OKT Warszawa 229
2019.11.02 jeździec VASYUTOV Sergey 150 OKT Warszawa 234
2019.11.08 trener PASTUSZKA Tomasz 6000 OKT Warszawa 235
2019.11.09 jeździec GIL Anna 300 OKT Warszawa 236
2019.11.09 jeździec SRNEC Martin 400 OKT Warszawa 237
2019.11.09 jeździec SRNEC Martin 150 OKT Warszawa 238
2019.11.09 jeździec MELGAREJO Ignacio 250 OKT Warszawa 239
2019.11.09 trener MAZUREK Bolesław 50 OKT Warszawa 240
2019.11.10 jeździec MELGAREJO Ignacio 50 OKT Warszawa 243
2019.11.10 jeździec POPOV Victor 50 OKT Warszawa 244
2019.11.10 trener ZIEMIAŃSKI Krzysztof 50 OKT Warszawa 245
2019.11.10 jeździec VASYUTOV Sergey 200 OKT Warszawa 246
2019.11.10 jeździec HAMAD Yaser 150 OKT Warszawa 247

Informacje wyścigowe

WYŚCIGI KRAJOWE

Aktualizacje

 • Grupy koni – lato 2019 aktualizacja 11.11.2019 
 • Grupy koni – wiosna 2019 aktualizacja 17.07.2019 
 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu 1/2019aktualizacja 20.12.2019 
 • Starty zagraniczne w sezonie 2019 
 • Czempionat Młodych Jeźdźców 2019aktualizacja 21.10.2019 

Listy, wykazy, licencje

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • Gonitwy dodatkowe 2.11.2019, 3.11.2019, 9.11.2019, 10.11.2019 
 • Gonitwa dodatkowa 12.10.2019 
 • Gonitwy dodatkowe 19.10.2019, 20.10.2019, 26.10.2019 
 • Gonitwy dodatkowe 21.09.2019, 28.09.2019, 13.10.2019 i 9.11.2019 
 • Gonitwa dodatkowa 18.08.2019 
 • I skreślenie do Wielka Warszawska – G1 POL (kat. A) 2019 
 • Zgłoszenia do Wielka Warszawska – G1 POL (kat. A) 2019 
 • Uzupełnienie warunków gonitw handikapowych od 27.07.2019 – 3.11.2019 Warszawa 
 • I skreślenie do Nagrody Europy (G3-PA) 2019 
 • Zgłoszenia do Nagrody Europy (G3-PA) 2019 
 • I skreślenie do Al Khalediah Poland Cup (Listed PA) 2019 
 • Zgłoszenia do Al Khalediah Poland Cup (Listed PA) 2019 
 • I skreślenie do Nagrody Białki 2019 
 • Zgłoszenia do Nagrody Białki 2019 
 • I skreślenie do Westminster Derby (konie pełnej krwi angielskiej) 2019 
 • Zgłoszenia do Westminster Derby (konie pełnej krwi angielskiej) 2019 
 • I skreślenie do Derby Arabskie 2019 
 • Zgłoszenia do Derby Arabskie 2019 
 • 2019.02.04 – zmiany w Rocznym Planie Gonitw 2019 – Warszawa 
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – Warszawa 
 • Regulamin Organizatora 2019 – Warszawa 
 • Gonitwa dodatkowa 5.05.2019 – Warszawa 

Wrocław

 • Gonitwy dodatkowe 20.10.2019 
 • Gonitwa dodatkowa 20.10.2019 
 • Gonitwa dodatkowa 13.10.2019 
 • Gonitwa dodatkowa 08.09.2019 
 • Gonitwa dodatkowa 22.09.2019 
 • Dodatkowe dni wyścigowe 22.09.2019 i 13.10.2019 
 • Gonitwy dodatkowe 11.08.2019 
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – WTWK-Partynice 
 • Regulamin Organizatora 2019 – WTWK-Partynice 

Sopot

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – Sopot 
 • Regulamin Organizatora 2019 – Sopot 

Udórz

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – Udórz 
 • Regulamin Organizatora 2019 – Udórz 

Kraków

 • Zatwierdzony (częściowo) Roczny Plan Gonitw 2019 – Kraków 
 • Regulamin Organizatora 2019 – Kraków 

WYŚCIGI ZAGRANICZNE

 • Przelicznik walut w roku 2019  
 • Belgia – kalendarz gonitw 2019 dla koni arabskich czystej krwi 
 • Czechy – propozycje 2019  
 • Czechy – propozycje European Jockeys Cup 2019  
 • Czechy – wymogi weterynaryjne  
 • Czechy – informacja dla trenerów i właścicieli zapisujących konie do gonitw  
 • Czechy – nowe przepisy dotyczące bata 
 • Francja – kalendarz gonitw 2019 dla 3-letnich koni arabskich czystej krwi 
 • Francja – kalendarz gonitw 2019 dla 4-letnich i starszych koni arabskich czystej krwi 
 • Francja – nowe przepisy dotyczące bata  
 • Francja – wymogi weterynaryjne 
 • Francja – obowiązkowe szczepienia 
 • Francja – info dla trenerów, jeźdźców i właścicieli o przejęciu zarządzania kontami przez Webhelp Payment Services:

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób fizycznych 

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób prawnych 

 • Maroko – międzynarodowy mityng 16 i 17 listopada 2019 
 • Niemcy – kalendarz i warunki gonitw 2019 
 • Niemcy – przepisy dotyczące bata 
 • Niemcy – gonitwa dla koni arabskich 2 listopada 2019 
 • Słowacja – gonitwy klasyczne 2019 
 • Słowacja – gonitwy Turf Gala 2019 
 • Szwecja – kalendarz gonitw 2019 dla koni arabskich czystej krwi 
 • Węgry – wymogi weterynaryjne 
 • Wielka Brytania – kalendarz gonitw 2019 dla koni arabskich czystej krwi 
 • Wielka Brytania – wymogi weterynaryjne