Szkolenie sędziowskie 2019

Pełnoletni kandydaci winni złożyć w terminie do 5 lutego 2019 r. wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego, na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).

Do 5 lutego wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty za szkolenie musi dotrzeć do PKWK, więc w przypadku wysyłania oryginału pocztą, konieczne jest uprzednie wysłanie skanu dokumentów i potwierdzenia przelewu mailem na adres pkwk@pkwk.org.

Formularze do pobrania dostępne są pod adresem https://www.pkwk.pl/language/pl/wzory/

 • Termin szkolenia: 9 lutego – 13 kwietnia 2019 r.
 • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK.
 • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
 • Koszt szkolenia to 250 zł,  płatne do 5.02.2019 r. PRZELEWEM na konto PKWK nr 05113010170020123514200001.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Ostrzeżenie przed grypą koni

W związku ze stwierdzeniem we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Irlandii przypadków grypy wśród koni, Polski Klub Wyścigów Konnych przypomina właścicielom oraz trenerom koni wyścigowych o obowiązkowych szczepieniach koni przeciwko grypie.

W Zarządzeniu Nr 4/2019 z 21.01.2019 roku Polski Klub Wyścigów Konnych publikuje wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce w sezonie 2019.

22 lutego 2019 r. – Wydłużony termin składania wniosków o licencje sędziowskie na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019 zostało przełożone na posiedzenie Rady w dniu 27 lutego br.

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2019, w celu uzyskania licencji składają opłacone wnioski o licencje (do Prezesa PKWK).

Osoby, które nie pełniły funkcji sędziego przez ostatnie 2 sezony lub chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień) wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie* (do Rady PKWK, która m.in. na ich podstawie będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).


Nieprzekraczalny termin składania wniosków o licencję sędziego to piątek 22 lutego 2019 r.

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony. Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

Zarządzenia 2019

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2019 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2019 
 • Zarządzenie nr 02/2019 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2019 
 • Zarządzenie nr 03/2019 – Podkowy i kucie 2019 
 • Zarządzenie nr 04/2019 – Wymogi weterynaryjne 
 • Zarządzenie nr 05/2019 – komisja egzaminacyjna jeźdźcy, powożący 2019 
 • Zarządzenie nr 08/2019 – sędziowie 2019 
 • Zarządzenie nr 09/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część pisemna 
 • Zarządzenie nr 10/2019 – komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE część ustna 
 • Zarządzenie nr 11/2019 – lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2019 – nagrody dodatkowe PKWK w sezonie 2019 
 • Zarządzenie nr 14/2019 – lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 

Sprawozdania 2019

ROK:

Sezon 2019

Warszawa

 • – Warszawa – Dzień 01 
 • – Warszawa – Dzień 02 
 • – Warszawa – Dzień 03 
 • – Warszawa – Dzień 04 
 • – Warszawa – Dzień 05 
 • – Warszawa – Dzień 06 
 • – Warszawa – Dzień 07 
 • – Warszawa – Dzień 08 
 • – Warszawa – Dzień 09 
 • – Warszawa – Dzień 10 
 • – Warszawa – Dzień 11 

Wrocław

 • – Wrocław – Dzień 01 
 • – Wrocław – Dzień 02 
 • – Wrocław – Dzień 03 
 • – Wrocław – Dzień 04 

Sopot

 • – Sopot – Dzień 01

 Kraków

 •  – Kraków- Dzień 01

Kary 2019

SEZON


Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2019

(płatne na konto PKWK)

Data funkcja Nazwisko i imię ukaranego kara
PLN/rodzaj
Orzeczenie
2019.04.26 trener ŚWIĄTEK Robert 6 000 Postan. Sądu Rej. dla Warszawy
Mokotowa VIII Wydz. Karny
2019.04.28 jeździec GRZYBOWSKA Joanna 200 OKT Warszawa 01
2019.04.28 jeździec MAZUR Konrad 50 OKT Warszawa 02
2019.04.28 jeździec GIEDYK Błażej 200 OKT Warszawa 03
2019.04.28 jeździec KROWICKI Piotr 150 OKT Warszawa 05
2019.04.28 jeździec REZNIKOV Alexander zawiesz. lic.
08-11.05.2019
OKT Warszawa 07
2019.05.04 trener KIENIKSMAN Magdalena 50 OKT Warszawa 08
2019.05.04 jeździec TURGAEV Anton 200 OKT Warszawa 09
2019.05.04 jeździec LISKA David 150 OKT Warszawa 10
2019.05.05 trener WYRZYK Adam 50 OKT Warszawa 14
2019.05.05 właściciel RZADKOSZ Stanisław 50 OKT Warszawa 15
2019.05.05 jeździec CONVERTINO Pierantonio 50 OKT Warszawa 16
2019.05.05 trener MISIEK Janusz 100 OKT Warszawa 17
2019.05.05 jeździec MAZUR Szczepan 200 OKT Warszawa 18
2019.05.05 jeździec MAZUR Szczepan 50 OKT Warszawa 19
2019.05.05 właściciel Volteo Horse Service, Zuzanna Król i Kamil Miondlikowski 50 OKT Warszawa 20
2019.05.05 jeździec ABIK Michal 150 OKT Warszawa 21
2019.05.05 jeździec CHOPYK Andrii 200 OKT Wrocław 01
2019.05.05 jeździec BENŠ Rostislav 200 OKT Wrocław 02
2019.05.11 trener KIENIKSMAN Magdalena 50 OKT Warszawa 25
2019.05.12 jeździec HENDZEL Natalia 100 OKT Wrocław 03
2019.05.12 jeździec NAKONIECHNYI Petro 200 OKT Wrocław 04
2019.05.12 jeździec DYNAROWSKA Karolina 300 OKT Wrocław 05
2019.05.12 jeździec GIEDYK Błażej 300 OKT Wrocław 06
2019.05.18 jeździec ABAEV Sanzhar 150 OKT Warszawa 30
2019.05.19 jeździec MAZUR Szczepan 50 OKT Warszawa 32
2019.05.19 jeździec ABAEV Sanzhar 200 OKT Warszawa 34
2019.05.19 jeździec LUKASEK Tomas 200 OKT Warszawa 35
2019.05.19 jeździec YULDASHEV Ruslan 150 OKT Warszawa 36
2019.05.25 jeździec LUKASEK Tomas 50 OKT Warszawa 41
2019.05.25 jeździec MAZUR Szczepan 50 OKT Warszawa 42
2019.05.25 jeździec YULDASHEV Ruslan 200 OKT Warszawa 43
2019.05.26 trener SUCHORZEWSKI Adam 100 OKT Warszawa 44
2019.05.26 jeździec TAPIA DALBARK Andreas 400 OKT Warszawa 47
2019.05.26 jeździec ABAEV Sanzhar 300 OKT Warszawa 48
2019.05.26 jeździec MAZUR Szczepan 100 OKT Warszawa 49
2019.05.26 jeździec WÓJCIK Ireneusz 200 OKT Warszawa 50
2019.06.02 jeździec TURGAEV Anton 300 OKT Wrocław 07
2019.06.02 właściciel GOŁĘBIOWSKA Marzena 50 OKT Wrocław 08
2019.06.02 właściciel VOCETKA Vaclav 1 000 OKT Wrocław 09
2019.06.06 jeździec MAZUR Szczepan zaw. lic.: 20, 22, 23,
26.06.2019
Szwecja
2019.06.08 jeździec MAZUR Szczepan 400 OKT Warszawa 51
2019.06.08 jeździec MAZUR Szczepan zaw. lic.
26-29.06.2019
OKT Warszawa 52
2019.06.08 jeździec VASYUTOV Sergey 50 OKT Warszawa 53
2019.06.08 jeździec ABAEV Sanzhar 150 OKT Warszawa 54
2019.06.08 właściciel KOSICKI Maciej i STANISZEWSKI Lucjan 50 OKT Warszawa 55
2019.06.09 jeździec ABAEV Sanzhar 250 OKT Warszawa 56
2019.06.09 trener ŁOJEK Małgorzata 100 OKT Warszawa 58
2019.06.09 jeździec KABARDOV Aleksandr 150 OKT Warszawa 59
2019.06.09 jeździec GIEDYK Błażej 100 OKT Warszawa 60
2019.06.09 jeździec ABAEV Sanzhar zaw. lic.
19-25.06.2019
OKT Warszawa 62
2019.06.09 trener DĘBOWSKI Tadeusz 150 OKT Wrocław 10
2019.06.09 jeździec POPOV Victor 200 OKT Wrocław 11
2019.06.09 jeździec KOŁAKOWSKI Jan 200 OKT Wrocław 12

Informacje wyścigowe

WYŚCIGI KRAJOWE

Aktualizacje

 • Grupy koni – wiosna 2019 – Aktualizacja 12.06.2019 
 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu 1/2019 
 • Starty zagraniczne w sezonie 2019 
 • Czempionat Młodych Jeźdźców 2019– Aktualizacja 11.06.2019 

Listy, wykazy, licencje

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • I skreślenie do Westminster Derby (konie pełnej krwi angielskiej) 2019 
 • Zgłoszenia do Westminster Derby (konie pełnej krwi angielskiej) 2019 
 • Zgłoszenia do Derby Arabskie 2019 
 • 2019.02.04 – zmiany w Rocznym Planie Gonitw 2019 – Warszawa 
 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – Warszawa 
 • Regulamin Organizatora 2019 – Warszawa 
 • Gonitwa dodatkowa 5.05.2019 – Warszawa 

Wrocław

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – WTWK-Partynice 
 • Regulamin Organizatora 2019 – WTWK-Partynice 

Udórz

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – Udórz 
 • Regulamin Organizatora 2019 – Udórz 

Sopot

 • Zatwierdzony Roczny Plan Gonitw 2019 – Sopot
 • Regulamin Organizatora 2019 – Sopot

WYŚCIGI ZAGRANICZNE

 • Przelicznik walut w roku 2019  
 • Belgia – kalendarz gonitw 2019 dla koni arabskich czystej krwi 
 • Czechy – propozycje 2019  
 • Czechy – propozycje European Jockeys Cup 2019  
 • Czechy – wymogi weterynaryjne  
 • Czechy – informacja dla trenerów i właścicieli zapisujących konie do gonitw  
 • Czechy – nowe przepisy dotyczące bata 
 • Francja – kalendarz gonitw 2019 dla 3-letnich koni arabskich czystej krwi 
 • Francja – kalendarz gonitw 2019 dla 4-letnich i starszych koni arabskich czystej krwi 
 • Francja – nowe przepisy dotyczące bata  
 • Francja – wymogi weterynaryjne 
 • Francja – obowiązkowe szczepienia 
 • Niemcy – kalendarz i warunki gonitw 2019 
 • Niemcy – przepisy dotyczące bata 
 • Słowacja – gonitwy klasyczne 2019 
 • Słowacja – gonitwy Turf Gala 2019 
 • Szwecja – kalendarz gonitw 2019 dla koni arabskich czystej krwi 
 • Węgry – wymogi weterynaryjne 
 • Wielka Brytania – kalendarz gonitw 2019 dla koni arabskich czystej krwi 
 • Wielka Brytania – wymogi weterynaryjne