2018.06.11 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Kompleksowa opieka informatyczna oprogramowań będących w użytkowaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wchodzących w skład systemu HOMAS

  • Home
  • Bez kategorii
  • 2018.06.11 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Kompleksowa opieka informatyczna oprogramowań będących w użytkowaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wchodzących w skład systemu HOMAS

♦   Usługi

2. Kompleksowa opieka informatyczna oprogramowań będących w użytkowaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, wchodzących w skład systemu HOMAS

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 2-06-PKWK-2018 
  • Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym nr 2-06-PKWK-2018 
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-06-PKWK-2018 z dnia 2018.06.11 r.   
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY – do zapytania ofertowego nr 2-06-PKWK-2018   
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG – do zapytania ofertowego nr 2-06-PKWK-2018  
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWY – do zapytania ofertowego nr 2-06-PKWK-2018