2018.06.05 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Budowa i wdrożenie systemu informatycznego integrującego oprogramowania współtworzące „System HOMAS” w PKWK

 • Home
 • Bez kategorii
 • 2018.06.05 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Budowa i wdrożenie systemu informatycznego integrującego oprogramowania współtworzące „System HOMAS” w PKWK

♦   Usługi

 1. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego integrującego oprogramowania współtworzące „System HOMAS” w PKWK wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją infrastruktury programowej
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1-06-PKWK-2018
  • Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym nr 1-06-PKWK-2018 
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-06-PKWK-2018 z dnia 2018.06.05 r.   
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY – do zapytania ofertowego nr 1-06-PKWK-2018   
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG – do zapytania ofertowego nr 1-06-PKWK-2018
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWY – do zapytania ofertowego nr 1-06-PKWK-2018