Składy sędziowskie na sezon 2017

Komisja Odwoławcza:

 1. Iwona Chojnowska,
 2. Jacek Łojek,
 3. Andrzej Stasiowski,
 4. Adam Wiśniewski.

Komisja Techniczna dla Toru Wyścigów Konnych w Warszawie – Służewiec:

 1. Małgorzata Batsch,
 2. Jakub Kasprzak,
 3. Jarosław Koch,
 4. Aleksandra Litwiniak,
 5. Filip Sondij,
 6. Maria Werenowska.

Komisja Techniczna dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice:

 1. Krzysztof Ksztoń,
 2. Konrad Andrzej Politowicz,
 3. Małgorzata Szewczyk,
 4. Monika Tyborowska,
 5. Alicja Zawgorodna.

Komisja Techniczna dla Toru Wyścigów Konnych w Sopocie – Hipodrom-Sopot:

 1. Małgorzata Batsch,
 2. Krzysztof Ksztoń,
 3. Konrad Andrzej Politowicz,
 4. Małgorzata Szewczyk,
 5. Maria Werenowska.

Sędziowie techniczni dla torów wyścigów konnych w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie:

a) Sędziowie u wagi:

 1. Agnieszka Bienert
 2. Stanisław Gulajew
 3. Joanna Majewska
 4. Anna Przydatek
 5. Paweł Wroczyński

b) Sędziowie starterzy

 1. Włodzimierz Broniszewski
 2. Ryszard Jasiukiewicz
 3. Monika Liebenthal
 4. Tadeusz Metza
 5. Damian Walawender
 6. Józef Wesołowski

c) Sędziowie u celownika:

 1. Krzysztof Bielecki
 2. Krzysztof Chmiel
 3. Maciej Dobrowolski
 4. Zofia Górska
 5. Mirosław Kustra
 6. Anna Przydatek
 7. Marcin Tarnowski

d) Sędziowie u zegara:

 1. Jerzy Gnat
 2. Agnieszka Kwarta-Kusińska
 3. Michał Nowacki
 4. Bożena Owczarczyk
 5. Karol Szpar

e) Sędziowie obserwatorzy:

 1. Ewa Boreysza
 2. Małgorzata Fabiańska
 3. Katarzyna Kozłowska
 4. Magdalena Siestrzencewicz
 5. Paweł Szpar

Zarządzenia 2017

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2017 – Składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, KT-Warszawa 
 • Zarządzenie nr 02/2017 – Składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, Warszawa, Wrocław, Sopot 
 • Zarządzenie nr 03/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. pisemny 
 • Zarządzenie nr 04/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. ustny 
 • Zarządzenie nr 05/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa 
 • Zarządzenie nr 06/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Wrocław 
 • Zarządzenie nr 08/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 09/2017 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 10/2017 – Składy sędziowskie: KT-Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 11/2017 – Składy sędziowskie: KT-Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 12/2017 – Komisja egzaminacyjna 2017 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 13/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Sopot 
 • Zarządzenie nr 14/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY (Kraków) egz. pisemny 
 • Zarządzenie nr 15/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 16/2017 – Sędziowie, lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław-PZK 
 • Zarządzenie nr 17/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 19/2017 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE egz. pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 23/2017 – Cennik opłat pobieranych przez PKWK – ważny od 01.01.2018 r. 

 

Nominacje PKWK do nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards 2016

Nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards stanowią jedną z inicjatyw H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival i przyznawane są w 15 kategoriach dla uhonorowania osiągnięć kobiet w wyścigach konnych oraz rajdach długodystansowych.

 

Uprzejmie informujemy, że Polski Klub Wyścigów Konnych zgłosił następujące nominacje do nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards za rok 2016:

Kategoria TRENERPani Małgorzata Łojek oraz Pani Kamila Urbańczyk

Kategoria WŁAŚCICIELPani Magdalena Gromala i Pani Katarzyna Kozłowska

Kategoria HODOWCA Pani Magdalena Gromala

Kategoria DŻOKEJ ZAWODOWYPani Cornelia Fraisl

Kategoria NAJLEPSZA KLACZ 3-LETNIAShannon Queen (Ainhoa St. Faust – Sasanka Fata/Sam Tiki), hodowca: Pani Magdalena Gromala, właściciel: Pani Magdalena Gromala i Pani Katarzyna Kozłowska, trener: Pan Janusz Kozłowski

Kategoria NAJLEPSZA KLACZ 4-LETNIAMuhfuza Fata (Chndaka – Minerva / Santhos), hodowca: Pan Longin Błachut, właściciel: SK Tarnawka – FHP “Giewont” Sp. z o.o., trener: Pan Maciej Jodłowski

Kategoria OSIĄGNIĘCIA ŻYCIOWEPani Dorota Kałuba

Kategoria NAJLEPSZY UCZEŃPani Joanna Wyrzyk.

 

Ogłoszenie zdobywczyń nagród  H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards  odbędzie się w dniu 31 marca br., w Dolby Theatre w Hollywood.

Zarządzenia 2016

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2016 – składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, Warszawa, Wrocław, Sopot 
  • Zarządzenie nr 04/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
  • Zarządzenie nr 05/2016 – nagrody dodatkowe PKWK 
  • Zarządzenie nr 06/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
  • Zarządzenie nr 07/2016 – zmiana w składach KO i KT – Warszawa 
  • Zarządzenie nr 09/2016 – uzupełnienie składu KT – Wrocław 
  • Zarządzenie nr 11/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
  • Zarządzenie nr 12/2016 – sędziowie oraz lekarze medycyny i weterynarii – Buczków 

Komunikat nr 3 – stosowanie podków

Na podstawie §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) i w zw. z Art. 7 Międzynarodowego Porozumienia na temat Wyścigów Konnych i Hodowli (International Agreement on Breeding, Racing and Wagering) opublikowanym przez IFHA, Polski Klub Wyścigów Konnych ustala przykładowe wzory podków zabronionych i dopuszczonych do stosowania w gonitwach rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób okucia.

Pełna treść Komunikatu nr 3/2017  

Zmiany w przepisach dot. używania bata w wyścigach rozgrywanych we Francji

Od 1 lutego br. roku we Francji obowiązują nowe przepisy dotyczące używania bata w gonitwach. Maksymalna dopuszczalna liczba uderzeń batem została zmniejszona z 8 do 6.

Każde przekroczenie ustalonego limitu podlega karze.

Na jeźdźca, który przekroczy dopuszczalny limit i użyje bata w wyścigu od 7 do 10 razy, sędziowie nałożą karę minimum 75 €. Drugie wykroczenie, polegające na nadużyciu bata w przedziale 7-10 razy, będzie karane zawieszeniem licencji.

Uderzenie batem 11 razy i więcej będzie karane zawieszeniem licencji na dosiadanie koni.

Ponadto France Galop informuje, że:

Karze podlegać będą także jeźdźcy, którzy użyją bata w sposób brutalny, użyją bata względem konia, który nie poprawia pozycji w wyścigu, jak również użyją go nieprawidłowo przed rozpoczęciem wyścigu.

Jedynymi dozwolonymi we Francji batami są baty „miękkie” (padded whips, soft-whips), które robią więcej hałasu niż krzywdy. W związku z powyższym, w trakcie wyścigu jeźdźcy powinni zwracać uwagę na gesty wykonywane podczas składania się do uderzenia batem, gdyż mogą one zostać negatywnie odebrane przez publiczność.

 

Info: http://www.france-galop.com/en/content/new-whip-rules-apply-france-feb-1st

Orzeczenia KT 2017

§ 118 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych:
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 26. Ustawy o wyścigach konnych:

 • ust. 2: Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem tej komisji.
 • ust. 4: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

Za pośrednictwem komisji technicznej oznacza, że odwołania składa się DO KOMISJI TECHNICZNEJ.

Proszę nie przesyłać odwołań bezpośrednio do Komisji Odwoławczej, bo i tak muszą zostać odesłane do właściwej KT. Dopiero KT przekazuje odwołanie do KO razem z kompletem dokumentacji dotyczącej kwestionowanego orzeczenia.

Data przyjęcia odwołania przez KO, to dzień jego wpływu wraz z pełną dokumentacją, przekazaną przez KT.

Wzór odwołania


ARCHIWUM


Lista orzeczeń Komisji Technicznych w sezonie 2017

Warszawa

 • Orzeczenie nr 01 
 • Orzeczenie nr 02 
 • Orzeczenie nr 03 
 • Orzeczenie nr 04 
 • Orzeczenie nr 05 
 • Orzeczenie nr 06 
 • Orzeczenie nr 07 
 • Orzeczenie nr 08 
 • Orzeczenie nr 09 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 
 • Orzeczenie nr 25 
 • Orzeczenie nr 26 
 • Orzeczenie nr 27 
 • Orzeczenie nr 28 
 • Orzeczenie nr 29 
 • Orzeczenie nr 30 
 • Orzeczenie nr 31 
 • Orzeczenie nr 32 
 • Orzeczenie nr 33 
 • Orzeczenie nr 34 
 • Orzeczenie nr 35 
 • Orzeczenie nr 36 
 • Orzeczenie nr 37 
 • Orzeczenie nr 38 
 • Orzeczenie nr 39 
 • Orzeczenie nr 40 
 • Orzeczenie nr 41 
 • Orzeczenie nr 42 
 • Orzeczenie nr 43 
 • Orzeczenie nr 44 
 • Orzeczenie nr 45 
 • Orzeczenie nr 46 
 • Orzeczenie nr 47 
 • Orzeczenie nr 48 
 • Orzeczenie nr 49 
 • Orzeczenie nr 50 
 • Orzeczenie nr 51 
 • Orzeczenie nr 52 
 • Orzeczenie nr 53 
 • Orzeczenie nr 54 
 • Orzeczenie nr 55 
 • Orzeczenie nr 56 
 • Orzeczenie nr 57 
 • Orzeczenie nr 58 
 • Orzeczenie nr 59 
 • Orzeczenie nr 60 
 • Orzeczenie nr 61 
 • Orzeczenie nr 62 
 • Orzeczenie nr 63 
 • Orzeczenie nr 64 
 • Orzeczenie nr 65 
 • Orzeczenie nr 66 
 • Orzeczenie nr 67 
 • Orzeczenie nr 68 
 • Orzeczenie nr 69 
 • Orzeczenie nr 70 
 • Orzeczenie nr 71 
 • Orzeczenie nr 72 
 • Orzeczenie nr 73 
 • Orzeczenie nr 74 
 • Orzeczenie nr 75 
 • Orzeczenie nr 76 
 • Orzeczenie nr 77 
 • Orzeczenie nr 78 
 • Orzeczenie nr 79 
 • Orzeczenie nr 80 
 • Orzeczenie nr 81 
 • Orzeczenie nr 82 
 • Orzeczenie nr 83 
 • Orzeczenie nr 84 
 • Orzeczenie nr 85 
 • Orzeczenie nr 86 
 • Orzeczenie nr 87 
 • Orzeczenie nr 88 
 • Orzeczenie nr 89 
 • Orzeczenie nr 90 
 • Orzeczenie nr 91 
 • Orzeczenie nr 92 
 • Orzeczenie nr 93 
 • Orzeczenie nr 94 
 • Orzeczenie nr 95 
 • Orzeczenie nr 96 
 • Orzeczenie nr 97 
 • Orzeczenie nr 98 
 • Orzeczenie nr 99 
 • Orzeczenie nr 100 
 • Orzeczenie nr 101 
 • Orzeczenie nr 102 
 • Orzeczenie nr 103 
 • Orzeczenie nr 104 
 • Orzeczenie nr 105 
 • Orzeczenie nr 106 
 • Orzeczenie nr 107 
 • Orzeczenie nr 108 
 • Orzeczenie nr 109 
 • Orzeczenie nr 110 
 • Orzeczenie nr 111 
 • Orzeczenie nr 112 
 • Orzeczenie nr 113 
 • Orzeczenie nr 114 
 • Orzeczenie nr 115 
 • Orzeczenie nr 116 
 • Orzeczenie nr 117 
 • Orzeczenie nr 118 
 • Orzeczenie nr 119 
 • Orzeczenie nr 120 
 • Orzeczenie nr 121 
 • Orzeczenie nr 122 
 • Orzeczenie nr 123 
 • Orzeczenie nr 124 
 • Orzeczenie nr 125 
 • Orzeczenie nr 126 
 • Orzeczenie nr 127 
 • Orzeczenie nr 128 
 • Orzeczenie nr 129 
 • Orzeczenie nr 130 
 • Orzeczenie nr 131 
 • Orzeczenie nr 132 
 • Orzeczenie nr 133 
 • Orzeczenie nr 134 
 • Orzeczenie nr 135 
 • Orzeczenie nr 136 
 • Orzeczenie nr 137 
 • Orzeczenie nr 138 
 • Orzeczenie nr 139 
 • Orzeczenie nr 140 
 • Orzeczenie nr 141 
 • Orzeczenie nr 142 
 • Orzeczenie nr 143 
 • Orzeczenie nr 144 
 • Orzeczenie nr 145 
 • Orzeczenie nr 146 
 • Orzeczenie nr 147 
 • Orzeczenie nr 148 
 • Orzeczenie nr 149 
 • Orzeczenie nr 150 
 • Orzeczenie nr 151 
 • Orzeczenie nr 152 
 • Orzeczenie nr 153 
 • Orzeczenie nr 154 
 • Orzeczenie nr 155 
 • Orzeczenie nr 156 
 • Orzeczenie nr 157 
 • Orzeczenie nr 158 
 • Orzeczenie nr 159 
 • Orzeczenie nr 160 
 • Orzeczenie nr 161 
 • Orzeczenie nr 162 
 • Orzeczenie nr 163 
 • Orzeczenie nr 164 
 • Orzeczenie nr 165 
 • Orzeczenie nr 166 
 • Orzeczenie nr 167 
 • Orzeczenie nr 168 
 • Orzeczenie nr 169 
 • Orzeczenie nr 170 
 • Orzeczenie nr 171 
 • Orzeczenie nr 172 
Wrocław

 • Orzeczenie nr 01 
 • Orzeczenie nr 02 
 • Orzeczenie nr 03 
 • Orzeczenie nr 04 
 • Orzeczenie nr 05 
 • Orzeczenie nr 06 
 • Orzeczenie nr 07 
 • Orzeczenie nr 08 
 • Orzeczenie nr 09 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 
 • Orzeczenie nr 25 
 • Orzeczenie nr 26 
 • Orzeczenie nr 27 
 • Orzeczenie nr 28 
 • Orzeczenie nr 29 
 • Orzeczenie nr 30 
 • Orzeczenie nr 31 
 • Orzeczenie nr 32 
 • Orzeczenie nr 33 
 • Orzeczenie nr 34 
 • Orzeczenie nr 35 
 • Orzeczenie nr 36 
 • Orzeczenie nr 37 
 • Orzeczenie nr 38 
 • Orzeczenie nr 39 
 • Orzeczenie nr 40 
 • Orzeczenie nr 41 
 • Orzeczenie nr 42 
 • Orzeczenie nr 43 
 • Orzeczenie nr 44 
 • Orzeczenie nr 45 
 • Orzeczenie nr 46 
 • Orzeczenie nr 47 
 • Orzeczenie nr 48 
 • Orzeczenie nr 49 
 • Orzeczenie nr 50 
 • Orzeczenie nr 51 
 • Orzeczenie nr 52 
 • Orzeczenie nr 53 
 • Orzeczenie nr 54 

Sopot

 • Orzeczenie nr 01 
 • Orzeczenie nr 02 
 • Orzeczenie nr 03 
 • Orzeczenie nr 04 
 • Orzeczenie nr 05 
 • Orzeczenie nr 06 
 • Orzeczenie nr 07 
 • Orzeczenie nr 08 
 • Orzeczenie nr 09 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 

Kary pieniężne 2017

SEZON


Kary pieniężne nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2017

(płatne na konto PKWK)

Data kary Imię i nazwisko ukaranego kwota PLN Nr orzeczenia KT
2017.05.21 Adam Čmiel 500 OKT Wrocław nr 12
2017.11.11 Adam Wyrzyk 100 OKT Warszawa nr 165
2017.05.28 Aleksandr Kabardov 200 OKT Warszawa nr 38
2017.06.17 Aleksandr Kabardov 300 OKT Warszawa nr 51
2017.07.30 Aleksandr Kabardov 400 OKT Warszawa nr 79
2017.08.13 Aleksandr Kabardov 200 OKT Wrocław nr 28
2017.05.21 Alena Skraskova 100 OKT Wrocław nr 05
2017.09.02 Alexander Reznikov 250 OKT Warszawa nr 113
2017.04.29 Alexander Reznikov 50 OKT Warszawa nr 06
2017.07.23 Alexander Reznikov 300 OKT Sopot nr 20
2017.07.29 Alexander Reznikov 400 OKT Warszawa nr 77
2017.08.19 Alexander Reznikov 250 OKT Warszawa nr 99
2017.05.06 Alexander Reznikov 150 OKT Warszawa nr 14
2017.05.13 Alexander Reznikov 100 OKT Warszawa nr 21
2017.05.14 Alexander Reznikov 150 OKT Warszawa nr 27
2017.07.08 Alexander Reznikov 500 OKT Warszawa nr 70
2017.06.17 Alexander Reznikov 200 OKT Warszawa nr 50
2017.06.24 Alexander Reznikov 200 OKT Warszawa nr 56
2017.10.21 Alexander Reznikov 300 OKT Warszawa nr 146
2017.10.22 Alexander Reznikov 150 OKT Wrocław nr 50
2017.11.12 Alexander Reznikov 150 OKT Warszawa nr 168
2017.10.07 Alexander Reznikov 100 OKT Warszawa nr 137
2017.11.12 Alexander Reznikov 350 OKT Warszawa nr 167
2017.11.12 Alexander Reznikov 300 OKT Warszawa nr 169
2017.09.10 Andrii Chopyk 100 OKT Wrocław nr 38
2017.10.22 Andrzej Laskowski 50 OKT Warszawa nr 149
2017.10.29 Anna Gil 200 OKT Warszawa nr 159
2017.05.14 Anton Turgaev 150 OKT Warszawa nr 30
2017.06.25 Anton Turgaev 200 OKT Warszawa nr 58
2017.08.12 Anton Turgaev 400 OKT Warszawa nr 93
2017.08.19 Anton Turgaev 150 OKT Warszawa nr 96
2017.08.05 Anton Turgaev 300 OKT Warszawa nr 87
2017.10.22 Anton Turgaev 150 OKT Warszawa nr 151
2017.04.23 Aslan Kardanov 300 OKT Warszawa nr 01
2017.04.23 Aslan Kardanov 300 OKT Warszawa nr 04
2017.05.21 Aslan Kardanov 300 OKT Warszawa nr 33
2017.05.28 Aslan Kardanov 400 OKT Warszawa nr 39
2017.06.10 Aslan Kardanov 50 OKT Warszawa nr 42
2017.06.11 Aslan Kardanov 50 OKT Warszawa nr 47
2017.07.02 Aslan Kardanov 200 OKT Warszawa nr 67
2017.07.09 Aslan Kardanov 100 OKT Warszawa nr 73
2017.09.02 Aslan Kardanov 500 OKT Warszawa nr 114
2017.09.02 Aslan Kardanov 150 OKT Warszawa nr 115
2017.07.23 Bartłomiej Żakowski 300 OKT Sopot nr 23
2017.08.12 Bartosz Głowacki 50 OKT Warszawa nr 91
2017.06.11 Christopher Timmons 200 OKT Wrocław nr 21
2017.05.06 Cornelia Fraisl 200 OKT Warszawa nr 15
2017.11.05 Cornelia Fraisl 150 OKT Warszawa nr 163
2017.06.25 Daria Pantchev 50 OKT Warszawa nr 57
2017.04.29 Dariusz Zalewski i Janusz Ryżkowski 50 OKT Warszawa nr 08
2017.10.07 Dariusz Zalewski i Janusz Ryżkowski 100 OKT Warszawa nr 138
2017.10.08 Dariusz Zalewski i Janusz Ryżkowski 50 OKT Warszawa nr 140
2017.07.02 Djordje Perović 200 OKT Warszawa nr 68
2017.06.11 Dmitry Petryakov 200 OKT Warszawa nr 45
2017.10.22 Dmitry Petryakov 300 OKT Wrocław nr 52
2017.06.11 Dominik Pastuszka 300 OKT Wrocław nr 20
2017.05.21 Dusan Andrés 500 OKT Wrocław nr 11
2017.10.22 Emil Zahariev 50 OKT Warszawa nr 148
2017.10.15 Eva Zahorova 150 OKT Wrocław nr 46
2017.10.28 Franciszek Wołoszyn 50 OKT Warszawa nr 155
2017.09.16 Habil Mammadov 150 OKT Warszawa nr 119
2017.09.16 Habil Mammadov 150 OKT Warszawa nr 120
2017.05.28 Hubert Bagiński 200 OKT Warszawa nr 41
2017.07.23 Hubert Bagiński 400 OKT Sopot nr 16
2017.09.02 Ilgar Museibov 200 OKT Warszawa nr 112
2017.08.12 Ireneusz Wójcik 300 OKT Warszawa nr 92
2017.04.29 Ireneusz Wójcik 50 OKT Warszawa nr 09
2017.06.11 Ireneusz Wójcik 100 OKT Warszawa nr 48
2017.07.08 Ireneusz Wójcik 50 OKT Warszawa nr 72
2017.07.30 Ireneusz Wójcik 200 OKT Warszawa nr 83
2017.08.13 Ireneusz Wójcik 400 OKT Warszawa nr 95
2017.10.07 Ireneusz Wójcik 50 OKT Warszawa nr 139
2017.10.15 Ireneusz Wójcik 100 OKT Warszawa nr 144
2017.07.30 Iuliia Bieliak 200 OKT Warszawa nr 84
2017.04.30 Jan Faltejsek 100 OKT Wrocław nr 02
2017.05.21 Jan Mach 500 OKT Wrocław nr 06
2017.07.16 Janusz Ryżkowski 50 OKT Sopot nr 7
2017.10.22 Joanna Balcerska 200 OKT Warszawa nr 152
2017.08.26 Joanna Balcerska 150 OKT Warszawa nr 105
2017.11.05 Joanna Balcerska 200 OKT Warszawa nr 162
2017.08.19 Joanna Wyrzyk 200 OKT Warszawa nr 100
2017.04.30 Josef Bartos 200 OKT Wrocław nr 03
2017.07.30 Kamil Grzybowski 150 OKT Warszawa nr 82
2017.10.01 Kamil Grzybowski 400 OKT Warszawa nr 135
2017.10.28 Kamil Grzybowski 50 OKT Warszawa nr 154
2017.06.10 Kamil Grzybowski 200 OKT Warszawa nr 44
2017.07.01 Kamil Grzybowski 300 OKT Warszawa nr 59
2017.07.30 Kamila Maryniak 100 OKT Wrocław nr 26
2017.07.08 Karolina Kamińska 50 OKT Warszawa nr 69
2017.10.28 Karolina Kamińska 200 OKT Warszawa nr 156
2017.07.02 Konrad Mazur 50 OKT Warszawa nr 61
2017.06.18 Krzysztof Ziemiański 100 OKT Warszawa nr 53
2017.08.06 Krzysztof Ziemiański 50 OKT Warszawa nr 88
2017.08.20 Krzysztof Ziemiański 50 OKT Wrocław nr 31
2017.09.17 Maciej Janikowski 50 OKT Warszawa nr 122
2017.08.20 Maciej Jodłowski 100 OKT Warszawa nr 101
2017.10.22 Maciej Jodłowski 150 OKT Wrocław nr 51
2017.09.03 Magdalena Szabla 200 OKT Warszawa nr 117
2017.10.01 Małgorzata Kryszyłowicz 200 OKT Warszawa nr 133
2017.08.06 Małgorzata Łojek 50 OKT Warszawa nr 89
2017.08.26 Małgorzata Łojek 100 OKT Warszawa nr 107
2017.10.15 Małgorzata Łojek 100 OKT Warszawa nr 143
2017.05.21 Marcel Novák 500 OKT Wrocław nr 08
2017.06.11 Marcel Novák 200 OKT Wrocław nr 22
2017.08.19 Marek Boruta 50 OKT Warszawa nr 98
2017.08.26 Marek Boruta 100 OKT Warszawa nr 104
2017.10.01 Marek Boruta 150 OKT Warszawa nr 131
2017.10.01 Marek Boruta 100 OKT Warszawa nr 132
2017.10.28 Marek Boruta 50 OKT Warszawa nr 153
2017.09.24 Marek Brežina 100 OKT Warszawa nr 125
2017.04.29 Martin Srnec 50 OKT Warszawa nr 05
2017.05.13 Martin Srnec 200 OKT Warszawa nr 22
2017.08.26 Martin Srnec 500 OKT Warszawa nr 106
2017.09.17 Martin Srnec 150 OKT Warszawa nr 121
2017.10.29 Martin Srnec 50 OKT Warszawa nr 158
2017.06.18 Martin Srnec 300 OKT Warszawa nr 54
2017.11.19 Martin Srnec 100 OKT Warszawa nr 170
2017.10.15 Michal Abik 300 OKT Warszawa nr 142
2017.06.10 Michal Abik 200 OKT Warszawa nr 43
2017.07.02 Michal Abik 150 OKT Warszawa nr 64
2017.05.21 Milan Zatloukal 200 OKT Warszawa nr 34
2017.07.02 Milan Zatloukal 300 OKT Warszawa nr 62
2017.05.28 Natalia Hendzel 100 OKT Wrocław nr 16
2017.09.17 Natalia Hendzel 300 OKT Wrocław nr 41
2017.10.15 Natalia Hendzel 400 OKT Wrocław nr 48
2017.09.10 Niklas Loven 200 OKT Wrocław nr 37
2017.04.30 Pavel Kasny 50 OKT Wrocław nr 01
2017.05.21 Pavel Peprna 500 OKT Wrocław nr 10
2017.07.08 Pavel Stepakin 150 OKT Warszawa nr 71
2017.09.24 Pavel Tůma 100 OKT Warszawa nr 126
2017.05.14 Paweł Ostrycharz 200 OKT Warszawa nr 26
2017.08.20 Paweł Ostrycharz 200 OKT Wrocław nr 33
2017.08.13 Paweł Pałczyński 200 OKT Wrocław nr 27
2017.10.15 Paweł Pałczyński 300 OKT Wrocław nr 47
2017.05.21 Petr Tůma 500 OKT Wrocław nr 09
2017.05.21 Rostislav Benš 500 OKT Wrocław nr 07
2017.09.10 Rostislav Benš 200 OKT Wrocław nr 39
2017.10.01 Saier Sawaed 150 OKT Warszawa nr 134
2017.05.13 Sergey Vasyutov 200 OKT Warszawa nr 23
2017.08.20 Sergey Vasyutov 300 OKT Warszawa nr 102
2017.08.20 Sergey Vasyutov 400 OKT Warszawa nr 103
2017.09.17 Sergey Vasyutov 50 OKT Warszawa nr 123
2017.10.14 Sergey Vasyutov 50 OKT Warszawa nr 141
2017.10.29 Sergey Vasyutov 50 OKT Warszawa nr 160
2017.06.11 Sertash Ferhanov 200 OKT Wrocław nr 23
2017.05.20 SK Janów Podlaski 50 OKT Warszawa nr 31
2017.06.17 Szczepan Mazur 200 OKT Warszawa nr 49
2017.07.02 Szczepan Mazur 600 OKT Warszawa nr 65
2017.07.29 Szczepan Mazur 700 OKT Warszawa nr 78
2017.11.11 Szczepan Mazur 50 OKT Warszawa nr 164
2017.11.19 Szczepan Mazur 1000 OKT Warszawa nr 171
2017.06.18 Tadeusz Dębowski 100 OKT Wrocław nr 24
2017.07.02 Tadeusz Dębowski 100 OKT Warszawa nr 63
2017.08.13 Thomas Boyer 200 OKT Wrocław nr 29
2017.09.24 Thomas Huet 200 OKT Warszawa nr 127
2017.06.11 Tomáš Lukášek 150 OKT Warszawa nr 46
2017.06.18 Victor Popov 300 OKT Warszawa nr 52
2017.07.09 Victor Popov 200 OKT Warszawa nr 74
2017.07.09 Victor Popov 300 OKT Warszawa nr 75
2017.07.15 Victor Popov 400 OKT Sopot nr 6
2017.07.29 Victor Popov 50 OKT Warszawa nr 76
2017.10.21 Victor Popov 100 OKT Warszawa nr 145
2017.11.12 Victor Popov 150 OKT Warszawa nr 166
2017.05.06 Wiaczesław Szymczuk 50 OKT Warszawa nr 17
2017.07.23 Wiaczesław Szymczuk 200 OKT Sopot nr 21
2017.05.21 Wiesław Kryszyłowicz 50 OKT Wrocław nr 13
2017.05.14 Witold Sudoł 200 OKT Warszawa nr 29
2017.05.06 Yaser Hammad 300 OKT Warszawa nr 13
2017.07.01 Yaser Hammad 150 OKT Warszawa nr 60
2017.07.22 Yaser Hammad 100 OKT Sopot nr 15
2017.08.05 Yaser Hammad 200 OKT Warszawa nr 86
2017.09.30 Yaser Hammad 300 OKT Warszawa nr 129
2017.11.04 Yaser Hammad 150 OKT Warszawa nr 161

Oferta szkolenia w Northern Racing College w Doncaster – zgłoszenia do 16 lutego br.

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o możliwości odbycia 12-tygodniowego szkolenia w Northern Racing College w Doncaster, a następnie 6-tygodniowego stażu w jednej z tamtejszych stajni wyścigowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku co najmniej 16 lat (preferowany wiek 16-19 lat), znających język angielski w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Szkolenie jest bezpłatne.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 400 GBP, przy czym, jeżeli roczny dochód rodziny kursanta nie przekracza 24 000 GBP (ok. 120 000 zł), kursant może zostać zwolniony z tej opłaty.

Termin rozpoczęcia kursu: 24 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje o kursach oferowanych przez NRS dostępne są pod linkiem http://www.northernracingcollege.com/courses

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w zakresie pracy w stajni wyścigowej i/lub jazdy, zarówno podczas treningów jak i wyścigów, proszone są o kontakt z p. Joanną Majewską, tel. 22 843-10-34, e-mail: j.majewska@pkwk.org, w terminie do 16 lutego br.