Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 27 maja 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Maria NIKONOROW.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 24 maja 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.
Uprawnienia do trenowania koni uzyskali:
Magdalena KIENIKSMAN, Robert KIENIKSMAN, Agnieszka KUPCZAK i Stanisław MUSZYŃSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Konkurs fotograficzny Wyścigi Konne – Mój świat

Światowa Konferencja Koni Czystej Krwi Arabskiej – Warszawa 2015

W roku 2015 Polska jest gospodarzem międzynarodowego wydarzenia – Światowej Konferencji Koni Czystej Krwi Arabskiej pod patronatem HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 maja 2015 r. W ramach Konferencji zaplanowano przeprowadzenie szeregu paneli tematycznych w zakresie między innymi hodowli, treningu i prób dzielności koni czystej krwi arabskiej. Poruszone zostaną także tematy dotyczące prawa wyścigowego, udziału kobiet w wyścigach konnych, jak również kwestie związane z mediami, PR i komunikacją.
Z uwagi na rangę Konferencji, będzie ona miała szczególną oprawę. Wśród eventów towarzyszących przewidziano między innymi rozegranie w dniu 31 maja 2015 r. na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec Festiwalu Wyścigowego Koni Arabskich w tym trzech wyjątkowych gonitw:

  1. Sheikh Zaeyd Bin Sultan Al. Nahyean Cup – Nagroda Ofira – wyścigu międzynarodowego kategorii A dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej na dystansie 2400 m,
  2. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship IFAHR – wyścigu z udziałem wyłącznie amazonek,
  3. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship IFAHR – wyścigu przeznaczonego dla uczniów.

Również dwie ostatnie gonitwy będą miały międzynarodową obsadę, bowiem dosiadające koni amazonki oraz uczniowie będą reprezentantami kilkunastu państw, w tym również Polski. O randze i znaczeniu tego wydarzenia wyścigowego świadczy także fakt, że organizator HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, w ramach którego odbędą się ww. wyścigi, ufundował nagrody dodatkowe w łącznej wysokości 205 000 zł.
Specyfiką tego typu gonitw jest, że jeźdźcy mający dosiadać koni wyłaniani są w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. w Hotelu Marriott, podczas konferencji prasowej. W tym roku losowanie przeprowadzone zostanie w wyjątkowych okolicznościach, albowiem uroczystość zaszczyci swoją obecnością sam HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, a losowanie będzie transmitowane na żywo do ponad 60 krajów na świecie.

GONITWY IMIENNE 2015

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 18 kwietnia 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.

Po spełnieniu wymagań formalnych uprawnienia do trenowania koni uzyskał Witold SUDOŁ

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 18 kwietnia 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.

Uprawnienia do trenowania koni uzyskał Leszek PIOTROWSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że w roku 2015 Polska będzie gospodarzem międzynarodowego wydarzenia – Światowej Konferencji Koni Czystej Krwi Arabskiej pod patronatem HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 maja 2015 r.

Z uwagi na rangę Konferencji, będzie ona miała szczególną oprawę. Wśród dodatkowych wydarzeń towarzyszących Konferencji zaplanowano między innymi rozegranie na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec dwóch wyjątkowych gonitw dla koni czystej krwi arabskiej:

  1. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship IFAHR – wyścigu z udziałem wyłącznie amazonek, oraz
  2. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship IFAHR – wyścigu przeznaczonego dla uczniów.

Obie gonitwy będą miały międzynarodową obsadę, bowiem dosiadające koni amazonki oraz uczniowie będą reprezentantami kilkunastu państw, w tym również Polski. O randze i znaczeniu tego wydarzenia wyścigowego świadczy także fakt, że organizator HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, w ramach którego odbędą się ww. wyścigi, ufundował nagrody dodatkowe w łącznej wysokości 205 000 zł.

Specyfiką tego typu gonitw jest, że jeźdźcy mający dosiadać koni wyłaniani są w drodze losowania. Lista jeźdźców mających uczestniczyć w obu wyścigach będzie znana przed zapisami koni, natomiast samo losowanie odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. w Hotelu Marriott, podczas konferencji prasowej. W tym roku losowanie przeprowadzone zostanie w wyjątkowych okolicznościach, albowiem uroczystość zaszczyci swoją obecnością sam HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, a losowanie będzie transmitowane na żywo do ponad 60 krajów na świecie.

 

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Agnieszka Marczak

Czempionat młodych jeźdźców

czempiotan

CZEMPIONAT MŁODYCH JEŹDŹCÓW W SEZONIE 2015
 

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że objął patronat nad gonitwami uczniowskimi, które rozgrywane będą w sezonie 2015 na Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec pod nazwą Czempionat Młodych Jeźdźców. Gonitwy Czempionatu Młodych Jeźdźców odbędą się także na torach we Wrocławiu (jedna gonitwa) oraz w Sopocie (jedna gonitwa). Polski Klub Wyścigów Konnych będzie fundatorem nagród honorowych dla właściciela, trenera i jeźdźca zwycięskiego konia oraz nagród rzeczowych dla wszystkich uczniów dosiadających koni w ww. gonitwach.

Zwycięzca Czempionatu Młodych Jeźdźców wyłoniony zostanie w oparciu o klasyfikację punktową zgodnie z postanowieniami Regulaminu Czempionatu Młodych Jeźdźców.

Miło nam również poinformować, że nagrodą dla zwycięzcy Czempionatu Młodych Jeźdźców będzie roczne stypendium w ramach programu „Stypendium na Medal” ufundowane przez Fundację LOTTO Milion Marzeń. Stypendium będzie wypłacane raz w miesiącu, w kwocie 1500 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku (łącznie: 18 000 zł). Regulamin programu „Stypendium na medal”.

Polski Klub Wyścigów Konnych wyraża gorące podziękowania Panu Bartoszowi Mieleckiemu, Prezesowi Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń oraz Panu Sylwestrowi Puczenowi, Rzecznikowi Prasowemu Toru Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec za zaangażowanie i wsparcie inicjatywy mającej na celu wspieranie młodych adeptów sztuki jeździeckiej oraz zachęcanie właścicieli i trenerów koni wyścigowych do promowania młodych, utalentowanych jeźdźców poprzez szerszą niż dotychczas ich prezentację podczas rozgrywanych gonitw.

Zdjęcia z I gonitwy (seria B) uczniowskiej Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK.