Informacja

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie przypominamy, że z dniem 10 grudnia 2007 mija termin składania wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z tytułu dofinansowania kosztów utrzymania ogierów.
(więcej)