13 maja br. – Konferencja prasowa pt. „Organizacja Narodowego Pokazu Koni Arabskich i aukcji Pride of Poland 2021”

  • Home
  • Aktualności
  • 13 maja br. – Konferencja prasowa pt. „Organizacja Narodowego Pokazu Koni Arabskich i aukcji Pride of Poland 2021”

www.prideofpoland.com

tel. kontaktowy w sprawach organizacyjnych: (22) 852-06-53

Uwaga Redakcje!

13 maja 2021 r. (w czwartek ), o godz. 15:00 odbędzie się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz Prezesa PKWK Tomasza Chalimoniuka nt. organizacji Narodowego Pokazu Koni Arabskich i aukcji Pride of Poland 2021.

TRANSMISJA:

Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem profili MRiRW w serwisach Facebook i You Tube.

Informujemy, że konferencje prasowe organizowane w MRiRW, w związku z koronawirusem, odbywają się bez stacjonarnego udziału mediów. Możliwy jest udział stacjonarny jedynie operatorów kamer i fotoreporterów (5 redakcji). Decyduje kolejność zgłoszeń na adres: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl.

PYTANIA:

Podczas konferencji zostaną udzielone odpowiedzi na pytania otrzymane drogą e-mailową. 

Pytania przyjmujemy  do 13 maja, do godz. 13:00, na adres: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl.

Prosimy o przysyłanie jedynie pytań związanych z tematem konferencji, po jednym od redakcji.