stoją-R.Dyrlaga,J.Kołakowski,J.Łacisz,J.Majewska,J.Wyrzyk,Balgazal,J.Bieliak,I.Wójcik,P.Kłóś, kucają-M.Falzmann,M.Nikonorow,A.Gil,K.Kamińska,M.Szabla 1-uczniowska-2.08.15