Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, iż egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych dla osób ubiegających się o licencję na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego odbędzie się:

  • dnia 14 marca br. we Wrocławiu, w siedzibie dyrekcji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2, g. 11.00;
  • dnia 18 marca br. w Warszawie, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, ul. Puławska 266, g. 14.30.

OGŁOSZENIE

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ SPECJALISTYCZNE JEDNODNIOWE SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO WYŚCIGOWEGO, ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 MARCA 2003 ROKU (poniedziałek) O GODZ.14 w SIEDZIBIE POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH.

ZGŁOSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 14 MARCA W SEKRETARIACIE KLUBU.BLIŻSZYCH INFORMACJI O SZKOLENIU UDZIELA PAN WALDEMAR FLISIŃSKI TEL 852-06-53.