Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Bełżyce

W dniu 19 listopada br. grupa uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, kształcących się w zawodzie technik hodowca koni, odbyła wizytę dydaktyczną w należącej do p. Andrzeja Wójtowicza Stadninie Koni Bełżyce.
Wizyta zorganizowana została w ramach współpracy i wsparcia, jaki Polski Klub Wyścigów Konnych okazuje szkole.
Podczas wizyty p. Andrzej Wójtowicz w niezmiernie interesujący i dynamiczny sposób przybliżył uczniom sprawy związane z organizacją i prowadzeniem rozrodu koni, zasadami odchowu młodych koni, zasadami przygotowania koni do pokazów hodowlanych i sprzedaży oraz zasadami prezentacji koni na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży.
Uczniowie mieli również możliwość uzyskania informacji na temat potencjalnych możliwości dalszego kształcenia się w zawodach związanych z przemysłem konnym, których udzieliła im dr hab. Iwona Janczarek z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który jako jedyny w kraju kształci studentów na kierunku Hipologia i Jeździectwo.
Polski Klub Wyścigów Konnych składa serdeczne podziękowania p. Andrzejowi Wójtowiczowi za świetną organizację, przeprowadzenie i wysoki poziom merytoryczny wizyty.

Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Belżyce