Sprawozdania 2019

ROK:

Sezon 2019

Warszawa

  •  – Warszawa – Dzień 01

Wrocław

  • – Wrocław – Dzień 01

Sopot

  • – Sopot – Dzień 01

 Kraków

  •  – Kraków- Dzień 01