OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I POSIADACZY

  • Home
  • OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I POSIADACZY

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I POSIADACZY

 

W dniu 6 stycznia 2023 r. weszła w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in.:

 

– prowadzenie centralnej bazy danych (baza IRZ plus), obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> UWAGA, BAZA OBEJMIE RÓWNIEŻ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ I ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

 

– niektóre zgłoszenia dot. koniowatych będą składane bezpośrednio do bazy ARiMR (za pośrednictwem aplikacji IRZplus) – m.in. zgłoszenie urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o dokument identyfikacyjny (paszport) lub przemieszczenie koniowatego 

 

– wprowadzenie definicji WŁAŚCICIELA koniowatego i POSIADACZA koniowatego:

 

1. Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną / osoby fizyczne lub prawne posiadającą / posiadające prawo własności do zwierzęcia koniowatego;

Właściciel koniowatego nie musi, ale jest wskazane aby uzyskał w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP) – pozwoli mu to na dostęp do bazy IRZ plus i wgląd w swoje dane. Ponadto są zdarzenia, przy których numer EP właściciela jest niezbędny (np. gdy posiadacz zgłasza urodzenie koniowatego, to musi podać również nr EP właściciela koniowatego), dlatego zaleca się, by właściciele koniowatych również uzyskali nr EP w ARiMR oraz login i hasło do bazy IRZ plus.

 

2. Posiadacz koniowatego – oznacza osobę fizyczna lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii).

 

UWAGA! USTAWA IRZ NAKŁADA NA POSIADACZA KONKRETNE OBOWIĄZKI:

Każdy posiadacz koniowatego musi:

a) uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP),

b) uzyskać w ARiMR login i hasło do bazy IRZ plus,

c) zgłosić działalność – czyli inaczej zgłosić siedzibę stada, która otrzymuje numer – tzw. numer siedziby stada/numer działalności. Numer siedziby stada musi mieć każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina utrzymująca konie.

d) następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada (przypisać konie do działalności). Konie zgłasza się elektronicznie (online), bezpośrednio w systemie IRZ plus. UWAGA! Termin do rejestracji koni w systemie IRZ będzie przedłużony ustawą do końca roku 2023 i nie będzie kar za opóźnienia.